c

Bostadsbyggandet – det här håller oss vakna om nätterna

Datum och tid: 2018-07-05 09:00 - 09:45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Almedalen. Vi bygger mycket och vi bygger snabbt – allt för att möta regeringens mål om minst 250 000 nya bostäder till 2020. Men, har vi inte provat det här förut? Är nyproducerade lägenheter lösningen på dagens bostadskris?

Är nyproducerade lägenheter lösningen på dagens bostadskris? Möter dessa den efterfrågan som finns på bostäder idag? Och fungerar våra antaganden om flyttkedjor i praktiken? Dessutom - går det att prata kvalitet och reella möjligheter att utveckla våra städer ur ett socialt och miljömässigt hållbart sätt, i den här byggtakten?

Arrangör: White Arkitekter

Medverkande:
Josef Sjöberg, social hållbarhetsstrateg, processledare, White Arkitekter
Alexandra Hagen, vd, arkitekt, White Arkitekter
Petra Sörling, vd, Rosengårds fastigheter
Jonas Spangenberg, vd, BoKlok
Martin Grandér, lektor, Malmö Universitet
Katrin Stjernfeldt Jammeh, ordförande, Kommunstyrelsen Malmö (S)
Johan Ekman, senior talesman, Älvstranden Utveckling

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-15