c

Bör vi göra bostadsbyggande till ett eget riksintresse?

Datum och tid: 2018-07-02 11:00 - 12:00
Plats: Hästgatan 2, 1 trappa upp, Visby

Almedalen. Sverige är i akut behov av fler bostäder. Politiken hävdar att bostadsproduktion är av vikt, men dagens lagstiftning försvårar kraftigt för nybyggnation att bli till. Vad får dagens haltande regelverk för konsekvenser för byggande och investeringar? Vilka insatser krävs på kort och lång sikt?

Byggandet av bostäder är en kritisk faktor för utvecklingen av våra städer. Från idé till färdig bostad kan det ta så mycket som 7 år, där kommunens önskan om att bygga bostäder idag ställs mot riksintressen. De utvecklingsprojekt som godkänns löper betydande risk att bli både kraftigt försenade och långt mer kostsamma som följd av dagens oförutsägbara processer. Vad får bristerna i rättssäkerheten och rådande lagstiftning för konsekvenser för byggandet, stadsutvecklingen och investeringsviljan? Vilken typ av insatser gör bostadsbyggande till en prioriterad fråga i realiteten?

 Arrangör: Vinge

Medverkande:
Alexandra Laurén, Vice VD, Skanska Sverige
Kristina Alvendal, Stadsplaneringsexpert
Tatjana Joksimovic, Arkitekt och enhetschef, Länsstyrelsen i Stockholms län
Märta Stenevi (mp), Kommunalråd, Stadsplanering och Service, Malmö Stad
Robert Deli, Fastighetsjurist och delägare, Vinge
Nedjma Chaouche, Moderator

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-14