c

Almedalen - Nya beräkningar visar bättre lönsamhet för att bygga ny järnväg

Datum och tid: 2022-07-05 15:00 - 15:45
Plats: Hamngatan 3, "Svenskt Näringslivs trädgård"

Under våren 2022 har nya rapporter presenterats som sammantaget visar det går att spara 100 miljarder kronor när de nya stambanorna ska byggas. Standardisering av byggteknik, som till exempel landbroar, bryter den höga kostnadsutvecklingen för framtida infrastrukturprojekt.

Två av rapporterna har utrett de samhällsekonomiska prognos- och kalkylmodellerna Trafikverket använder för att beräkna trafikslagens påverkan på samhället. De visar att nya byggmetoder kan ge både lägre totalkostnad, lägre underhållskostnad, kortare byggtid, mindre kostnadsosäkerhet och bättre klimatprestanda. Vid en konsekvent tillämpning kan kostnaderna för de stora infrastrukturprojekten sänkas med 100 miljarder. Under seminariet presenteras rapporterna om samhällsekonomiska prognos- och kalkylmodeller och kostnadseffektivt byggande för byggandet av nya stambanan. Det blir ett panelsamtal med politiker och representanter från näringslivet.

Medverkande:

Patrik Sterky, Kreera Samhällsbyggnad
Pär Helgesson, samhällskontakter, SJ
Gunnar Hagman, vd, Skanska
Göran Cars, professor, KTH
Jens Holm, (V) ordförande, Trafikutskottet (TU)
Anders Åkesson, (C), TU
Teres Lindberg, (S), TU
Maria Stockhaus, (M), TU
Emma Berginger, (MP), TU
Kristoffer Tamsons, (M) trafikregionråd, Stockholm
Ann Öberg, vd, Almega
Stefan Engdahl, chef Planering, Trafikverket
Ted Söderholm, vd, Green Cargo
Monica Lingegård, vd, SJ
Henrik Dahlin, vd, MTR Nordic
Kerstin Gillsbro, vd, Jernhusen
Gustaf Engstrand, moderator, Tågföretagen
 
Läs mer om semeinariet på almedalsveckan.se
Senast uppdaterad: 2022-07-04