c

ABC-staden 2.0 Bostad och digitalisering

Datum och tid: 2017-04-07 07:30 - 09:15
Plats: Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm

Hur industrin kan samverka för att realisera nya städer kommer belysas vid det tredje seminariet i seminarieserien Activity Based City – ABC-staden 2.0 som arrangeras av Skanska, Scania, MTR och WSP.

Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Genom att utnyttja existerande infrastruktur och etablera nya samarbetsformer kan vi bygga nya städer och stadsdelar för att möta behovet och klara bostadsmålet till 2025.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson deltar mellan 08.00-09.15.

Välkommen!

Läs mer och se tidigare seminarium på www.activitybasedcity.se.

Senast uppdaterad: 2017-04-06