Stockholm Pride

Stockholm Pride - en vecka i regnbågens och solidaritetens tecken!

På Skanska ska alla känna att de kan vara sig själva fullt ut. Våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet, delaktighet och acceptans.

Detta vill vi uppmärksamma lite extra i samband med Stockholm Pride som äger rum den 1-7 augusti. Pride-veckan är en påminnelse om att fullt ut acceptera och omfamna alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Syftet är att öka kunskapen om inkludering och hbtqia+-frågor.

Vi vill även uttrycka vårt starka stöd till vänner, familjer och kollegor i Oslo, Norge, som hanterar efterdyningarna av den nyligen fruktansvärda attacken mot hbtqia+ personer.

Hur uppmärksammar vi Stockholm Pride?

Vårt kanske viktigaste bidrag är den inkluderingsresa som pågår internt. Vi vill att alla som befinner sig på våra arbetsplatser ska kunna vara sig själva fullt ut. Därför pågår en satsning för att medvetandegöra de normer som råder i samhället och för att öka vår kunskap kring inkludering och hbtqia+. Inför och under Stockholm Pride kommer ledningsgrupper i Stockholmsregionen att genomföra utbildningsinsatser i syfte att öka kunskapen inom området och fortsätta arbeta för inkluderande arbetsplatser. På många arbetsplatser kommer man att genomföra diskussioner och workshops med koppling till området.

Ett annat sätt att uppmärksamma och uttrycka stöd och engagemang sker genom att på flera projekt flagga med regnbågsflaggan.

Vad betyder hbtqia+?

Hbtqia+ är ett paraplybegrepp som inkluderar bland annat:

  • Homosexuella
  • Bisexuella
  • Transpersoner
  • Queera personer
  • Intersexpersoner
  • Asexuella
  • +:et markerar att det finns personer som inte känner att de inkluderas i hbtqia begreppet, som har andra definitioner på sin identitet eller sexuella läggning

Historiska händelser för den svenska hbtqia+-rörelsen

01.

1944

Homosexualitet mellan vuxna avkriminaliseras.

02.

1979

Svenska Socialstyrelsen stryker homosexualitet från listan över sjukdomar.

03.

1987

Homosexuell läggning (senare ändrat till sexuell läggning) läggs till listan över förbjuden diskriminering.

04.

1988

Lagen om homosexuella sambor träder i kraft.

05.

1995

Lagen om registrerat partnerskap träder i kraft.

06.

1998

Stockholm pride arrangeras för första gången.

07.

1999

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning träder i kraft.

08.

2003

Samkönade registrerade par får möjlighet att prövas som adoptivföräldrar.

09.

2005

Lesbiska par får rätt till assisterad befruktning.

10.

2009

Samkönade äktenskap blir lagliga och samma år röstar Svenska kyrkan för att välsigna homosexuella par. Kyrkans beslut omfattar även användning av ordet äktenskap.

”Jag är stolt över att Skanska tar inkludering på allvar”

När Skanska hissar regnbågsflaggan är det ett ställningstagande för alla människors lika värde, men för kundcenterchefen Patricia Sandström är det mer än så.

– Det signalerar att på den här arbetsplatsen får du vara den du är.

Läs hela artikeln här.

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner

Monica Westerberg
Mejla Monica

Sophia Strind
Mejla Sophia

Vår HR-avdelning är HBTQ-certifierad

rfsl-logo.png
Som en del av vårt inkluderingsarbete har hela vår HR avdelning gått en grundläggande HBTQ-utbildning. Certifieringen innebär en bekräftelse på att vi arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av alla personer utifrån ett HBTQ-perspektiv. Flera andra enheter har också genomgått utbildningen.