Färdplan klimatneutral byggsektor

Färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor

Bygg- och anläggningssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta ska ske samtidigt som befolkningen växer, behovet av bostäder ökar och infrastruktur måste byggas ut. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn ställer om.

Genom att samla byggsektorn kring en gemensam färdplan kan vi tydliggöra för hur vi, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

På uppdrag av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige drev Skanska arbetet med att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045. En framgångsfaktor är att 140 aktörer från hela värdekedjan står bakom färdplanen. De representerar materialleverantörer, entreprenörer, byggherrar, beställare, kommuner, konsulter, arkitekter, investerare och akademin.

Färdplanen överlämnades till regeringen i Rosenbad den 25 april 2018 tillsammans med andra branschers färdplaner.

Ladda ned färdplanen

Det händer mycket inom byggsektorn och det kommer en uppdaterad färdplan i början av 2024.

Färdplanen på svenska

The roadmap in English

Skanska arbetar kontinuerligt med att minska klimatpåverkan i vår värdekedja i linje med färdplanen. Tillsammans med övriga aktörer bidrar vi till den fortsatta utvecklingen att nå de uppsatta klimatmålen.

Skanska deltar i Fossilfritt Sverige

Inför klimatmötet i Paris 2015 startade regeringen initiativet Fossilfritt Sverige. Skanska är en av de aktörer som gått med för att tillsammans med kommuner, andra företag, organisationer och utbildningsinstitutioner bidra till att göra Sverige fritt från fossila bränslen. Ett avgörande steg för att uppnå vårt eget klimatmål.

Läs mer på webbplatsen för Fossilfritt Sverige.