Färdplan klimatneutral byggsektor

Färdplan för en klimatneutral byggsektor

För ett fossilfritt Sverige år 2045

Bygg- och anläggningssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta ska ske samtidigt som befolkningen växer, behovet av bostäder ökar och infrastruktur måste byggas ut. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn ställer om.

Genom att samla byggsektorn kring en gemensam färdplan kan vi tydliggöra för hur vi, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

På uppdrag av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har Skanska drivit arbetet med att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045. Färdplanen överlämnades till regeringen i Rosenbad den 25 april i Rosenbad 2018 tillsammans med andra branschers färdplaner.

Färdplanen, ett gemensamt ansvar

En framgångsfaktor för färdplanen är att hela byggsektorns värdekedja står bakom den. Fler än 140 aktörer från hela värdekedjan har hittils ställt sig bakom färdplanen. De representerar materialleverantörer, entreprenörer, byggherrar, beställare, kommuner, konsulter, arkitekter, investerare och akademin.

Genom att skapa en gemensam syn på en framtida klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor kan färdplanen bidra till att påverka bland andra politiker, beslutsfattare, byggbolag, kunder och leverantörer.

Vill du och ditt företag ställa dig bakom färdplanen? Kontakta Byggföretagen som nu driver vidare arbetet med färdplanen.

Läs gärna artikeln med Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige, där han berättar mer om arbetet med byggsektorns färdplan. 

Ladda ned färdplanen

Den svenska färdplanen finns i direktlänk här

Den 25 april 2018 överlämnades den till närings- och innovationsminister Michael Damberg och vice statsminister Isabella Lövin.

På bilden syns förutom Michael Damberg och Isabella Lövin även Agneta Wannerström, projektledare för färdplanen, Skanska Sverige samt Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige.

Download the english version here

Tre år med färdplanen - detta har hänt

1.
Tre år med färdplanen för klimatneutralitet 2045
2.
Grön asfalt
3.
Grön betong
4.
Hyllie Terrass - Sveriges första klimatneutrala kontorshus
5.
Skanskas projekt tävlar i Klimatjakten

Utvecklingen mot klimatneutralitet kan möjliggöras och påskyndas genom 26 uppmaningar och förslag riktade till aktörer i byggsektorn samt till politiker och beslutsfattare.

Några av byggsektorns uppmaningar till riksdag och regering:

- Inför ambitiösa, långsiktiga och förutsägbara lagkrav för bygg- och anläggningssektorn utifrån Sveriges klimatmål, för att möjliggöra nödvändiga investeringar för omställning med bibehållen eller stärkt konkurrenskraft.

- Inför krav på att deklarera byggnaders och anläggningars klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, samt på att klimatdeklarationer redovisas för byggprodukter som sätts på marknaden.

- Ändra reglerna för klassning av avfall, så att cirkulära affärsmodeller och en utökad återanvändning och återvinning av schaktmassor, bygg- och rivningsmaterial inte hindras utan tvärtom drivs på.

- Ge lämplig aktör uppdrag att utveckla upphandlingskriterier kring, och definitioner av, klimatneutrala och klimatpositiva byggnader och anläggningar i dialog med marknaden.

Skanska har drivit arbetet med att ta fram färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045.

I styrgruppen för färdplanen ingår:

Birgitta Govén, Energiexpert, Byggföretagen
Maria Brogren, hållbarhetschef WSP
Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC AB
Mats Wendel, innovationsstrateg, Swerock AB
Johan Rootzén / Filip Johnsson, Chalmers och MISTRA Carbon Exit
Alexandra Laurén, vvd Skanska Sverige AB
Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige AB

Skanska deltar i Fossilfritt Sverige

Inför klimatmötet i Paris 2015 startade regeringen initiativet Fossilfritt Sverige. Skanska är en av de aktörer som gått med för att tillsammans med kommuner, andra företag, organisationer och utbildningsinstitutioner bidra till att göra Sverige fritt från fossila bränslen. Ett avgörande steg för att uppnå vårt eget klimatmål.

Läs mer på webbplatsen för Fossilfritt Sverige.