c

Talare inom bostadsutveckling

Skanska finansierar, utvecklar och bygger nya stadsdelar där bostadsrätter, hyresrätter och småhus är viktiga beståndsdelar.

Välkommen att kontakta oss för att boka någon av våra talare inom området bostadsutveckling.

Tillbaka till Skanskas talare