c

Radisson Blu Riverside Hotel, på Lindholmen

  • Radisson Blu Riverside Hotel ut över en av hamnbassängerna.
  • Radison Blu Riverside Hotel.
  • Till fasaden användes färdiga ytterväggselement i glas och aluminium.
  • Hotellet har en fantastisk utsikt över hamninloppet.
  • I projektet har prefabricerade stommar använts.
  • Det har varit en snabb och effektiv byggprocess.
  • Radison Blu Riverside Hotel.
  • Radisson Blu Riverside Hotel.

Hotell med vattennära läge

Alldeles intill Göta Älv, svävar Radisson Blu Riverside Hotel ut över en av hamnbassängerna. Med en fantastisk utsikt över hamninloppet och 265 eleganta rum bjuder hotellet på en exklusiv och inbjudande atmosfär. Skanska har byggt hotellet i egen regi.

Det har varit en snabb och effektiv byggprocess – från första spadtaget till färdigt hotell har gått på mindre än två år. 2010 köpte Skanska tomten där hotellet nu står och i slutet samma år tecknades ett 25-årigt hyreskontrakt med Winn Hotel Group. I april 2011 togs det första spadtaget och grundläggningen påbörjades.

I projektet har prefabricerade stommar använts vilket har gjort att stommen har kunnat resas snabbt och effektivt. Till fasaden användes färdiga ytterväggselement i glas och aluminium för att på så sätt skapa ett tätt hus på kort tid. Efter det påbörjades det interiöra arbetet, även där användes en del prefabricerat material. Till alla 265 badrum användes till exempel färdigmonterade italienska våtrumsmoduler som sattes på plats i stomskedet.

För att säkerställa att rummens utformning fungerade med alla installationer och den tilltänka inredningen så byggdes ett provrum i en närliggande lagerlokal. Provrummet var i skala 1:1 och inreddes precis som de riktiga hotellrummen. Provrummet användes sedan till att optimera inredning och installationer.

Skanska fick i uppdrag av Winn Hotel Group att ansvara för all inredning till hotellet. Det inkluderade allt från möbler och porslin till växter och morgonrockar. Bland annat levererades tre ton kuddar och 300 tvapparater.

Hotellet har 11 våningar inklusive källare och på taket har en stor takterrass anlagts. På översta våningen finns en relaxavdelning. I hotellet finns också en restaurang och en bar med plats för 140 sittande gäster samt en konferensanläggning.

Den 18 mars 2013 öppnades det 13 000 kvadratmeter stora hotellet och de första gästerna kunde tas emot.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects