c

Tillfälliga säkerhetsbyggnader, Sverige

  • På grund av den stora platsbrist som råder har Kriminalvården haft ett stort behov av att utöka platserna på nio av sina anstalter och häkten.

Nya byggnader ökar kapaciteten på anstalter och häkten

Kriminalvården är den myndighet som ansvarar för häkten, fängelser och frivård runt om i Sverige. På grund av den stora platsbrist som råder har Kriminalvården haft ett stort behov av att utöka platserna på nio av sina anstalter och häkten.

Specialfastigheter, som äger, förvaltar och utvecklar många av landets säkraste fastigheter, gav därför Skanska i uppdrag att utöka platserna med hjälp av tillfälliga byggnader.

Anstalterna som projektet innefattar ligger i Haparanda, Umeå, Luleå, Beateberg, Hinseberg, Nyköping, Fosie, Högsbo och Ystad. Projektet är en totalentreprenad inom befintligt ramavtal.

Tillfälliga byggnader utökar antalet platser

Syftet med de tillfälliga byggnaderna är att utöka antalet platser på respektive anstalt. Byggnaderna skiljer sig lite från projekt till projekt, men alla innehåller celler, personalutrymmen, sjukvårdsutrymmen och teknikutrymmen.

Att vi samtidigt genomför nio liknande projekt runt om i landet är en stor fördel då vi arbetar efter gemensamma arbetssätt. Vi har satt upp samordningsmöten internt och med kund där alla nio projekt deltar. Alla är delaktiga i beslut och sprider lärdomar till varandra.

Vissa detaljer av projekten kan dessutom samprojekteras och inköp kan samordnas för att optimera produkten.

Samsyn och ett gemensamt arbetssätt

Trots att vi arbetar över stora geografier så strävar vi efter att använda samma underleverantörer för vissa av projektens delar. Detta medför en samsyn och ett gemensamt arbetssätt.

Projektet bedrivs nära pågående verksamhet och vi har en öppen dialog med kunden Specialfastigheter och slutkunden Kriminalvården. Vi stämmer hela tiden av alla delmoment och har en anda av att lösa allt tillsammans.

Som exempel startade vi upp fokusgrupper tillsammans med kund och leverantörer för att utreda hur vi bäst kan få fram bristmaterial och få framdrift i projekten.

Höga säkerhetskrav

Då projekten är säkerhetsklassade är säkerhetskraven höga. Alla medarbetare som är involverade i något av projekten måste först föranmälas med personnummer som sedan kollas mot brottsregistret.

Om någon behöver tillgång till handlingar måste denne först skriva på sekretesshandlingar. Inga handlingar får mailas och utskrivna handlingar får inte lämna arbetsplatserna utan måste låsas in när arbetsdagen är slut.

På alla projekt råder dessutom strikt fotoförbud och särskilt fototillstånd måste sökas för varje fototillfälle.

Anstalterna bedriver sin pågående verksamhet samtidigt som projekten genomförs vilket innebär utmaningar med att bibehålla och även förstärka säkerheten med avspärrningar och perimeterskydd.

Tajt tidplan

Vi arbetar mot en tajt tidplan där inflyttningsdatumet är det absolut viktigaste för Kriminalvården. Vi fick beställningarna under september 2021 och slutdatum för projekten ligger mellan oktober 2022 och  2023.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading