c

Trafikbom som räddar liv

Den största faran för trafikvakter är risken att bli påkörd av fordon som inte sänker farten vid vägarbetena. Region Asfalt har därför tagit fram en ny automatisk trafikregleringsbom.

Sören Carlsson (till vänster) tog initiativ till den nya trafkregleringsbommen redan första arbetsdagen på Skanska. Här tillsammans med produktionscheferna Tomas Sjöqvist och Martin Ljungström.

Sören Carlsson, Utvecklingsledare Trafiksäkerhet på Region Asfalt, är initiativtagare till bommen.

Arbetsplatser på vägar har vanligen energiupptagande skydd, ofta så kallade TMA-skydd monterade på lastbil, som parkeras ytterst i arbetsområdet. Framför dessa, och helt oskyddade, hamnar sedan trafikvakterna som dirigerar trafiken.

– Den stora utmaningen är att få trafikanterna att sänka farten, säger Sören Carlsson. Farthinder och hastighetsskyltar är inte tillräckligt. Vi kan givetvis ha trafikljus i stället – men vad gör gemene man när ett trafikljus slår om till rött? Jo, man gasar på...

Arbetet som trafikvakt är så farligt att det enda säkra är att inte ha några trafikvakter alls. Därför har Region Asfalt tagit fram en teknisk lösning.

– Det är en automatisk trafikregleringsbom, säger Sören. Ett fysiskt hinder som inte går att negligera. Om man inte stannar så riskerar man att skrapa bilen.

– Vi har presenterat trafikregleringsbommen för Trafikverket och Arbetsmiljöverket, och båda är mycket positiva, säger Andreas Ingemarsson, Avdelningschef Produktion Entreprenad på Region Asfalt.

Region Asfalt hade två val – att använda bommen som en konkurrensfördel eller att göra det till en branschfråga.

– För att lyckas med säkerhetsfrågan på våra vägarbeten är det viktigt att vi får hela branschen med oss, säger Andreas. Vi jobbar därför för att få den till en branschgemensam lösning och samtidigt stärka Skanskas varumärke som ett bolag som går först vad gäller säkerhet.

– Det är ju kollegor i branschen som omkommer, vi kan inte hålla det här för oss själva, slår Sören fast. Det vore inte okej. Trafikvakterna är ju anställda av våra underleverantörer, men de jobbar nära oss och blir som familj, och vi vill att de ska vara trygga även när de jobbar för andra. 

Avancerad elektronik

– Bommen förbättrar även säkerheten inne på arbetsplatsen då den gör det möjligt att stänga vägen i båda riktningarna, berättar Andreas. Lotsbilen kan sedan styra när respektive bom ska öppnas med en fjärrkontroll.

Hela systemet består av själva bommen, trafikljus och varningsljus.

– Det är en kombination av redan godkända produkter, säger Sören. Den innehåller avancerad elektronik som klarar klimatet och tål att flyttas ofta.

Sören har burit på idén länge, men inte haft möjlighet att förverkliga den förrän han kom till Skanska.

– Inom Region Asfalt har vi arbetat länge med de här frågorna, konstaterar Andreas, och för att stärka vår kompetens ytterligare valde vi att anställa Sören från Trafikverket.

– Jag var kontrollant på just det här området, förklarar Sören.

– Du har ju mer eller mindre skrivit regelverket, inflikar Andreas.

– Ja, jag var med och tog fram frågor till entreprenörerna, och nu ska jag besvara frågorna som jag själv skrivit, säger Sören och ler.

– Jag fick en arbetsgivare som lyssnar, fortsätter han. Man reagerade inte på att det skulle kosta pengar, utan tänkte på säkerheten. Och vi hade en tillverkare som lyssnade och ritade upp det som jag tänkt på så länge. Det känns härligt att se idén förverkligad! 

Senast uppdaterad: 2016-10-12

Rekommenderad läsning