c

Kommentar till Affärsvärldens artikel om Skanskas vinster i NKS

I Affärsvärlden 15 januari beskrivs Skanskas vinster i byggprojektet och i projektbolaget Swedish Hospital Partner (SHP). Många av siffrorna är svåra att kommentera då vi inte känner till var de kommer ifrån eller hur tidningen kommit fram till dem. Skanska vill ändå passa på att klargöra några fakta.

 

Den upparbetade vinsten för byggprojektet och projektbolaget är långt ifrån 2 miljarder kronor. Tidningen skriver att byggmarginalen i NKS-projektet enligt en källa ligger på 8-10 procent och enligt en annan ”på en mer normal nivå på 3-4 procent”. Rent allmänt kan sägas att ett välskött projekt inom Skanska Sverige har en bruttomarginal runt 10 procent.

Rörelsemarginalen/”byggmarginalen” (inklusive overheadkostnader) för projekt inom Skanska Sverige var 4,7 procent 2017. Skanska har tidigare sagt att vi är nöjda med resultatet i NKS men att projektet inte på något sätt utmärker sig. 

När det gäller den möjliga vinsten för SHP har Skanska tidigare kommunicerat den i ett pressmeddelande.  Vi känner inte igen siffrorna som uppges i Affärsvärlden. Pressmeddelandet kan läsas här.

I artikeln påstås att Skanska kan sälja fastigheten till Skanska. Det är fel. Stockholms Läns Landsting äger fastigheten, inte Skanska. Artikeln påstår också att SHP lagt på 30-35 procent på offerten för att täcka riskerna i projektet, vilket motsvarar 7 till 8 miljarder kronor. Det finns inget sådant påslag och siffrorna är helt okända för Skanska. 

Projektet är ett joint venture mellan Skanska Sverige (70%) och Skanska UK (30%), som också redovisas i årsredovisningen.

I ett stycke om vinsten för Skanska Sverige och SHP blandas siffror från den legala redovisningen med redovisningen i IFRS. Det finns också en rad andra omständigheter som gör stycket om vinsten felaktigt och irrelevant.

Det stämmer inte heller att SHP kommer att handla upp byggtjänster från Skanska när bygget är avslutat. Det finns en livscykelbudget för att hålla sjukhuset i toppskick. Eventuella byggtjänster upphandlas i samarbete med Stockholms Läns Landsting och konkurrensutsätts. Skanska har inga sådana uppdrag.

För mer fakta om NKS.

Senast uppdaterad: 2018-02-15

Rekommenderad läsning