c

Bra relationer gör bygget säkrare

En öppen företagskultur, där alla blir sedda och hörda, är en förutsättning för en säker byggarbetsplats. Comfort Hotel Arlanda Airport är ett bra exempel på ett bygge där Skanskas syn på arbetsmiljö genomsyrat projektet och säkerheten stått i fokus.

Stora glaspartier och skimrande aluminiumskivor präglar det nya hotellet Comfort Hotel Arlanda airport.

I slutet på januari 2020 checkade de första gästerna in på Comfort Hotel Arlanda Airport. Nordens största flygplatshotell består av 14 våningar, 25 000 kvadratmeter och 503 hotellrum. Bygget har varit både omfattande och komplext. Kenneth Öberg, Projektchef Skanska Sverige, berättar att säkerhet har varit ett viktigt fokusområde för uppförandet av hotellet ända från planeringsstadiet.

– Egentligen utmärker sig inte det här bygget från övriga uppdrag som Skanska utför. Min erfarenhet är att vi alltid är duktiga på säkerhet, säger han.

Goda relationer en framgångsfaktor

En framgångsfaktor, enligt Kenneth Öberg, är goda relationer på arbetsplatsen. Utmärkande för byggen är att mycket av arbetet utförs av underleverantörer från olika företag. Utmaningen är att skapa ett enda arbetslag där alla litar på varandra. Skanska har insett att det inte räcker med lagstiftning och avtal för att lyckas med säkerhetsrutiner.

– Det spelar ingen roll vad som står på ett papper, vi gör fel ändå. En stor fara är när människor pratar förbi varandra. Vad som krävs är en öppenhet där alla lyssnar på alla, säger han.

Det gäller att bygga team som jobbar tillsammans. Genom att skapa förutsättningar för bra kommunikation kan säkerhetsrisker elimineras. Kenneth Öberg menar att samtalen måste gå ner på djupet och inte bara handla om materialproblem. Diskussionerna bör ta upp frågor om varför man gör på ett visst sätt och vad det innebär.

– Inkludering är a och o. Alla måste bli hörda och få vara med och diskutera.

Säkerhet viktigt i ett tidigt skede

Som projektchef har det här sättet att arbeta med säkerhet inneburit en tät kontakt med underleverantörerna, närvaro på arbetsplatsen och ett aktivt deltagande i arbetsberedningarna.

– De byggföretag som inte lyckas med sin säkerhet har ofta släppt kontrollen och låter leverantörerna göra jobbet själva, berättar Kenneth Öberg.

Det tog 27 månader att bygga Comfort Hotel Arlanda Airport men projektplaneringen påbörjades långt tidigare. Säkerhetsaspekten kom in i ett tidigt skede. Minutiösa riskanalyser genomfördes. Armering, gjutning, stomkonstruktion – alla byggmoment har sina riskmoment.

– Det ser lätt ut på ritningen men ett bygge i den här storleksordningen är ett krånglig och stort arrangemang som kan bli farligt om det inte görs rätt. Arkitekterna har inte alla fakta på bordet när de börjar rita. Därför är det viktigt att vi kommer in i ett tidigt skede och granskar konstruktionen.

Ett flexibelt hotell

Spännvidden i hotellbyggnaden var ett problem som uppdagades tidigt. De ursprungliga ritningarna hade en stomme med långa spännvidder på hotellplanen. Syftet med det var att skapa ett flexibelt hotell.

– Det var en fin tanke men samtidigt skulle 503 badrum i form av tunga betonglådor lyftas in. Det hade de långa håldäcken aldrig klarat, berätta han.

Stomsystemet fick ritas om och extra pelare sättas in. Hotellet förlorade lite av sin flexibilitet men vann i säkerhet. En annan utmaning i hotellprojektet var den avancerade påklädnadsfasaden. Stora glaspartier och skimrande aluminiumskivor monterades på huskroppen. Det krävde klätterställningar och noggranna säkerhetsanordningar.

– Då gäller det att veta vad man gör!

Det visste de. Nu står hotellet klart, med de tunga badrummen på plats liksom den spektakulära fasaden. Tack vare ett systematiskt arbete med att skapa en inkluderande och öppen företagskultur blev säkerhetsarbetet framgångsrikt.

– Det allra viktigaste är att se människan bakom hjälmen, avslutar Kenneth Öberg.

Senast uppdaterad: 2020-02-05

Rekommenderad läsning