c

Bokslutskommuniké 2021

Skanskas bokslutskommuniké 2021 publiceras den 3 februari 2021 kl 7:30.

I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas den 3 februari 2022 kl 10:00.

Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter på koncernwebbplatsen.

Senast uppdaterad: 2022-01-19