c

Slussen, Stockholm

Knutpunkt, mötesplats och säkrat dricksvatten

Sedan 1642 har en sluss funnits mellan Södermalm och Gamla stan i Stockholm. Fyra gånger har den byggts om. Nuvarande anläggning byggdes på 30-talet men är nu utsliten. Problem med grundläggningen, vittrande betong och rostande armering gör att Slussen måste rivas och byggas om från grunden. Skanska är ett av de byggföretag som hjälper Stockholms stad med detta.

I och med ombyggnaden anpassas Slussen för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Stockholm Stads huvudbudskap för nya Slussen är:

 • Fler mötesplatser
 • Fler plats för gående, cyklister och kollektivtrafik
 • Rent dricksvatten

Ombyggnaden av Slussen är uppdelad i ungefär 25 delprojekt. Vi har fått de två största uppdragen samt ytterligare två. Vi kommer att jobba med följande:

 • Slussanläggning med kajer
 • En konstbyggnad
 • Huvudbro över Söderström
 • Avbördningsluckor

Trafikåtgärder inom arbetsområdet (förberedande arbete fram till sommaren 2016)
Själva byggarbetena påbörjas sommaren 2016 och beräknas vara klara 2022. De två största uppdragen genomförs i utökad samverkan med beställaren.

Fakta om Slussen

Varje dag tappas vatten motsvarande 27 fyllda Globen genom Slussen, från Mälaren till Saltsjön (källa Stockholms hamnar). Efter ombyggnaden blir det ännu mer.
 
Trafik genom Slussen per dygn:

 • 30 000 bilister
 • 60 000 stadsbussresenärer
 • 70 000 Nacka/Värmdöbussresenärer
 • 26 000 cyklister
 • 23 000 gående
 • 270 000 T-baneresenärer

Läs mer om Slussenprojektet på Stockholm stads hemsida www.stockholm.se/slussen.

Antal projekt