c

Lediga jobb

Medarbetarna är vår främsta styrka. Vill du vara med och utveckla morgondagens samhälle med oss? Vi tror att den bästa arbetsplatsen är den som består av personer med olika bakgrund och erfarenhet.

Våra vanligaste arbetsområden

Arbeta hos oss och bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Vi på Skanska har en vision om att skapa en bättre vardag att leva, bo och arbeta i.

Produktion

Vi bygger, utvecklar och underhåller den fysiska miljö som vi alla lever i. Jobba med allt från broar till kontor.

Tekniksupport

Vår strategiska enhet ökar den tekniska kvalitetssäkringen. Som teknikkonsult finns du med genom hela byggprocessen.

Installation

Vi skapar kompletta installationslösningar som är anpassade efter verksamheten och de människor som rör sig där.

Hållbar affärsutveckling

Vi på Skanska ska bli den ledande hållbara projektutvecklaren och byggentreprenören. Hjälp oss att uppfylla den visionen.

Kommunikation

Var med och bygg varumärket Skanska. Inspirera och informera våra medarbetare, kunder och andra viktiga målgrupper.

Projektutveckling

Bidra till samhällsutvecklingen med nya idéer för arbetsplatser och hem. Var med och skapa affärer för vår produktion.

IT

Medarbetarna på vår IT-avdelning utvecklar affärssystem och ser till att alla digitala verktyg fungerar.

Ekonomi

Vår ekonomiavdelning kvalitetssäkrar beslutsunderlag, arbetar med redovisning och rapporterar till Skanskas ledning.

HR

Kompetensutveckling, ledarskap och engagerade medarbetare är en stor del av Skanskas framgång.

Inköp

Arbeta nära verksamheten och skapa ramavtal inom din specialiserade kategori. Du är ett stöd i upphandlingar och anbud.

Möt våra medarbetare

Pär Haglund, produktionsledare

“Jag började som snickare och har jobbat mig upp. Min chefs plan är att successivt öka på ansvaret så jag får växa in i rollen. Han ger mig full uppbackning och låter mig gå de utbildningar som behövs.”

Caroline Apelqvist, produktionschef

“Jag har en paraplyfunktion och ser bland annat till så vi följer tidplanen, att vi håller budgeten samt att projektet lever upp till alla kvalitets- och säkerhetskrav. En viktig uppgift för att uppnå detta är att vara en bra teamleader.”

Behar Abdulah, projektledare

“Jag trivs på Skanska eftersom företaget satsar på mig. Skanska har bra värderingar som vi jobbar efter varje dag och är en schyst arbetsgivare. Det finns väldigt mycket kompetens och bra kollegor inom företaget.”

Tanja Victor, miljöcertifieringsingenjör

“Det finns tio miljöcertifieringsingenjörer inom Skanska i Sverige. Vi har olika expertområden och det finns även andra inom Skanska att fråga. Jag känner mig väldigt trygg med vetskapen om all kompetens som finns.”

Branschens bästa arbetsgivare

I den årliga undersökningen FöretagsBarometern har Skanska än en gång utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Undersökningen görs av Universum.

Karriärföretag 2017

Karriärföretagen utser varje år Sveriges främsta arbetsgivare. Vi på Skanska är stolta över att återigen ha blivit utsedda till ett av Sveriges bästa karriärföretag.

Läs mer på karriarforetag.se

Senast uppdaterad: 2017-02-20