c

Bygg ett bättre samhälle — Skanska i Almedalen

Skanska vill bygga ett bättre samhälle. Vi vill bygga nya hem i trygga bostadsområden, skolor som stimulerar lärande och infrastruktur som underlättar människors vardag och binder ihop samhället - men det handlar också om hur det byggs. För oss är frågor som hållbarhet, arbetsmiljö, mångfald och etik högsta prioritet.

Bygg (bo)städer

Samhället är inte i närheten av att motsvara behovet av bostäder. Bostadsbristen är akut. Det behöver byggas mer. Fungerande bostadsområden behöver skolor, sjukvård, arbetsplatser och service. De behöver trygghet och inkluderande mötesplatser. De behöver blandade upplåtelseformer och en hållbar infrastruktur för att öka integrationen. Vi vill framförallt lyfta vikten av en tydligare samplanering mellan infrastruktur och bostäder för att skapa förutsättningar för nya attraktiva bostadsområden.

Ställ rätt krav i upphandling

Varje år investeras 600 miljarder i vår gemensamma välfärd genom upphandlingar. Detta innebär ett stort ansvar för oss leverantörer. Ansvaret vilar också tungt på upphandlare. Varje offentlig krona måste göra mesta möjliga samhällsnytta. Då kan rätt upphandlingsform för rätt projekt göra hela skillnaden. Vi vill att våra kunder ska ställa höga krav på oss i upphandlingar. Men framförallt vill vi att de ska ställa rätt krav.

Pröva nya vägar

Rätt investeringar i infrastruktur är satsningar på framtiden. Med alternativa finansierings- och genomförandemodeller kan vi skapa innovativa och driftssäkra lösningar som är lönsamma från start. Och med rätt modeller kan infrastrukturen börja byggas nu. Samhällsledare måste våga investera i framtiden. För arbetstillfällen, för tillväxten och för pålitliga kommunikationer. För att lyckas behöver vi pröva nya vägar.

Under Almedalsveckan vill vi särskilt diskutera hur vi kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Hur vi kan bygga fler bostäder och mer infrastruktur, men även hur upphandlingar kan förbättras genom att ställa rätt krav. Under Almedalsveckan finns delar av koncernledningen och ledningen för Skanska Sverige på plats för att delta i samhällsdebatten. Vi medverkar gärna i seminarier, paneldebatter och rundabordssamtal. Läs mer om våra budskap i Almedalen nedan och kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan bidra.

Senast uppdaterad: 2017-06-13