c

Användarvillkor

När du besöker den här webbplatsen ger du ditt samtycke till Skanskas användarvillkor. Här kan du läsa om användarvillkor och behandling av personuppgifter.

Hänvisningar nedan till "Skanska", "oss" eller "vi" är hänvisningar till Skanska AB (publ) som tillhandahållare av den här webbplatsen (även "sidan") om inte annat anges.

Skanskas webbplats och dessa användarvillkor tillhandahålls i enlighet med svensk lagstiftning. Eftersom Skanska-koncernens verksamhet är global kan dock nationella lagar i andra länder föreskriva att andra lagar och regler ska tillämpas. Det är därför viktigt att observera att, om ett annat företag (koncernbolag eller annat) anges som tillhandahållare av en viss webbplats, information eller tjänst, så kan dess nationella lagar bli tillämpliga.

Upphovsrätt

Materialet på denna sida tillhandahålls av Skanska som en service och får enbart användas i informationssyfte. Enstaka kopior får hämtas under de villkor som beskrivs nedan. All annan användning är förbjuden. Genom att hämta material från denna sida accepterar du villkoren nedan. Använd inte webbplatsen och hämta inget material, om du inte accepterar villkoren.

Varumärkesinformation

Samtliga namn, logotyper och varumärken på webbplatsen tillhör Skanska, dess dotterbolag, relaterade bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.

Skanskas varumärken och varumärkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i dessa användarvillkor eller med Skanskas skriftliga förhandsgodkännande.

All användning av Skanskas varumärken i annonsering och marknadsföring av Skanskas produkter kräver skriftligt förhandsgodkännande.

Begränsad användning/enstaka licens

All information på denna webbsida, såsom texter, grafik, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler och program tillhör Skanska (eller dess innehållsleverantörer) och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan strida mot upphovsrätten och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Varken denna sida eller andra delar av denna webbplats får återanvändas, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida inte Skanska uttryckligen och skriftligen tillåtet det i förväg.

Det är dock tillåtet att ladda ner en kopia av information som finns på Skanskas webbplats på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt, internt bruk. Men du får då inte modifiera informationen, eller använda/förmedla den i kommersiellt syfte. Du får inte heller ta bort uppgifter om copyright, eller andra meddelanden från Skanska, från informationen. Du accepterar även att du är ansvarig för att förhindra varje otillåten användning av materialet och för att säkerställa att anställda och leverantörer knutna till din organisation följer dessa begränsningar om de får del av informationen.

Du är själv ansvarig för att följa tillämpliga lagar om upphovsrätt. Skanska medger att du får ta tillfälliga kopior av denna webbplats om det är nödvändigt när du fördjupar dig i webbplatsens innehåll. Du får också skriva ut så mycket av webbplatsen som är rimligt för personligt bruk.

Du får inte visa webbplatsen med andra webbplatser i ett och samma webbfönster.

Friskrivning av ansvar

Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick, utan uttryckliga eller underförstådda garantier avseende informationens riktighet, användbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för andra ändamål. Om Skanska länkar till en tredje parts webbsida, är denna länk enbart avsedd att underlätta för användaren och Skanska tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten av informationen på en sådan webbsida.

Skanska ska i inget fall bli skadeståndsskyldigt för någon skada som härrör från informationen, inte ens om Skanska har underrättats om möjligheten till sådana följder.

Vidare garanterar Skanska inte riktigheten eller fullständigheten i information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma på eller i samband med webbplatsen. Skanska kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet eller i produkterna som finns beskrivna på sidan. Skanska förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan.

Material från användare

Allt material och all information eller annan kommunikation, som översänds eller postas till denna sida kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, och fullt ut licensierad i andra hand samt icke tillhörande någon ("kommunikationer"). Skanska åtar sig inga skyldigheter rörande dessa kommunikationer.

Skanska ska ha rätt att visa, kopiera, distribuera, infoga och/eller använda all kommunikation tillsammans med data, bilder, ljud, text eller annat på webbplatsen för alla typer av kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

Om du har lagt in personuppgifter på webbplatsen eller på annat sätt överfört persondata till Skanska, godkänner du därmed att Skanska använder dessa uppgifter för det ändamål som anges i samband med registreringen. Skanska ansvarar i enlighet med den svenska personuppgiftslagen för behandlingen av uppgifterna och du kan kontakta Skanska i händelse av oriktiga uppgifter eller andra frågor relaterade till personuppgifter.

Du får inte publicera något som kan uppfattas kränkande, så som kommersiell marknadsföring eller som på något sätt är olagligt eller olämpligt. När Skanska uppmärksammas på sådant innehåll kommer innehållet att tas bort och vi förbehåller oss rätten att exkludera dig som användare av vår webbplats och/eller våra tjänster.

För användning av tredje parts tjänster kan även tredje parts villkor komma att gälla, och vi rekommenderar att du läser dessa villkor innan du använder någon sådan tredje parts tjänst.

Övrigt

Skanska kan närsomhelst utan föregående varning ändra dessa användarvillkor, välja att visa eller ta bort inlägg, och/eller närsomhelst stänga ner webbplatsen.

Om något av dessa villkor (eller tillhandahållandet av dessa villkor) befinns ogiltigt, påverkas inte giltigheten av de återstående villkoren.

Personuppgifter

Skanska och dess koncernbolag har som målsättning att alla personer vars personuppgifter behandlas av Skanska, alltid ska kunna vara säkra på att deras personliga integritet respekteras och att deras personuppgifter behandlas med tillbehörlig försiktighet. Se även Skanska-koncernens Uppförandekod.

Skanska, eller det bolag som annars anges är personuppgiftsansvarigt, och har ansvaret för behandlingen av personuppgifterna som beskrivs här. Genom att lämna över dina personuppgifter, medger och samtycker du till de villkor som anges i denna policy och i användarvillkoren.

Personuppgifter, inklusive data såsom namn och adress, som du lämnar till Skanska kan behandlas såväl manuellt som av datorer. De personuppgifter du lämnar behandlas dock alltid enligt gällande lagstiftning enligt lag vilket innebär att de i princip bara får användas för det syfte som de samtalats in för. Detta syfte varierar från fall till fall men personuppgiftslagen skyddar din integritet mot missbruk.

Var försiktig när du skickar in personuppgifter på nätet. Det är ditt ansvar att se till att dina lösenord och dina uppgifter är säkra. Din användning av denna webbplats utgör en bekräftelse på och övertagande av ansvaret för dessa risker.

Material från användare

Skanska kan tillåta dig att lägga upp information, kommentarer eller annat material på vår sida, sociala medienätverk och andra onlinetjänster. Detta görs i syfte att underlätta informationsflödet om Skanska och våra produkter. Observera villkoren för sådan användning under avsnittet "Upphovsrätt" ovan.

Förse oss inte med information om andra personer, om du inte kan bevisa att du har deras samtycke till att tillhandahålla sådan information.

Cookies

För att förbättra din användarupplevelse använder Skanska sig av cookies. Cookies är små datafiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser eller andra onlinetjänster. Skanska lagrar ingen personlig information i cookies vilket medför att du som individ inte kan spåras av Skanska. Syftet är att kunna skapa personligt och relevant innehåll för dig som besökare.

Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Du kan blockera cookies genom att ändra inställningar i din webbläsare. Tänk på att du måste ha cookies aktiverade för vissa funktioner som förbättrar webbplatsen för användaren.

Senast uppdaterad: 2017-03-03