c

Rapporter

Vi på Skanska tar fram rapporter om bostadssituationen, säkerhet och annat som intresserar många i vårt samhälle. Vår förhoppning är att kunna påverka politiker och andra beslutsfattare så vi kan bygga morgondagens samhälle.