c

Safety Week – Skanskas största arbetsmiljösatsning

Vi på Skanska arbetar ständigt för att säkerheten på våra arbetsplatser ska öka, varje dag hela året. Under Safety Week skapar vi utrymme för aktiviteter, engagemang och eftertanke kopplat till säkerhet. Vi strävar efter en vecka utan arbetsplatsolyckor och att stärka den säkerhetskultur vi har byggt upp de senaste åren.

Vår målsättning är att våra arbetsplatser ska vara helt skadefria. En förutsättning för att nå våra högt uppsatta mål är att vi alla engagerar oss, tar ansvar och bryr oss om hur vi beter oss på våra arbetsplatser. För att uppmärksamma detta anordnar vi årligen Safety Week, ett gemensamt engagemang där vi sätter fullt fokus på säkerhet.

Årets tema - Daglig genomgång

I år har vi valt att arbeta vidare med samma tema för Safety Week som förra året – det vi kallar Daglig genomgång. Det innebär att vi tillsammans på våra arbetsplatser dagligen ser över vilka aktuella förutsättningar vi har idag. Det gör vi genom att ställa oss tre frågor: Vad ska vi arbeta med idag? Har vi rätt förutsättningar? Hanterar vi alla risker?

Daglig genomgång är ett av våra verktyg för att säkerställa att arbetet kan utföras enligt plan och är en av pusselbitarna för att vi ska nå vår vision om skadefria arbetsplatser.

Safety Week skapar möjligheter för en ökad medvetenhet och en stärkt säkerhetskultur inom Skanska. En säkerhetskultur vi hoppas kunna nå ut med utanför företaget och tillsammans med våra kunder, konkurrenter och samarbetspartners arbeta vidare med. Vi är övertygade om att alla olyckor går att förebygga, men för att nå dit måste vi alla ta ansvar och hjälpas åt. Vi ser framför oss en byggbransch där vi tillsammans tar ansvar och skapar den framtid vi vill leva och arbeta i.

Senast uppdaterad: 2017-02-17