c

Ideon Gateway, Lund

Gröna lösningar skapade Lunds nya landmärke

Med sina 19 våningar är Ideon Gateway Lunds högsta och kanske mest spektakulära byggnad. Huset består av två huskroppar – en som är 19 våningar hög och en som är 14 våningar. Den högre delen innefattar kontor och den lägre ett hotell med 182 rum.

Projektet genomfördes som en delad totalentreprenad där Skanska ansvarade för stomme och stomkomplettering. Beställare var Ikano Fastigheter.

Ideon Gateway omfattar 23 000 kvadratmeter, är 75 meter högt och placerat på en av Lunds högsta platser 74 meter över havet. Fastigheten har en unik glasfasad som skiftar i färg beroende från vilken vinkel man ser den.

När Ideon Gateway invigdes i januari 2013 var fastigheten ett av Nordens mest miljöanpassade hus. Projektet har från första början kretsat kring miljö och hållbarhet och fastigheten kommer att certifieras enligt LEED Platina och Miljöbyggnad – nivå guld.

Det finns många spännande energilösningar inbyggda i fastigheten. Bland annat hämtas värme och kyla från marken, taken är försedda med sedum, belysningen är LED-belysning och en stor del av elen kommer från de solceller som sitter på husfasaden. Ideon Gateways solcellsanläggning är en av nordens största anläggningar, och den största i Sverige.

Skanska byggde fastigheten utifrån den egna certifieringen Grön arbetsplats där ambitionen är att reducera energianvändningen på arbetsplatsen. Det ställs även höga miljökrav på de fordon och de kemiska produkter som vi använder.

Själva byggprocessen var en rejäl utmaning. Att bygga på hög höjd ställer extra höga krav på säkerheten. Vi arbetade därför fokuserat och intensivt med informationsöverföring till alla medarbetare och förebyggande säkerhetsåtgärder.

Antal projekt