c

ModernaHus, kv Stationsmästaren

Effektiv byggprocess skapade Svanenmärkt flerbostadshus

I centrala Söderköping, i kvarteret Stationsmästaren, har Skanska byggt ett av Sveriges första Svanenmärkta flerbostadshus. Huset är byggt enligt Skanskas koncept ModernaHus som medför halverad byggtid, sänkta byggkostnader och minst 25 procent lägre energianvändning. Konceptet var det första i Norden att få Svanenlicens.

Svanenmärkt innebär att huset uppfyller en mängd hårt ställda miljökrav. Bland annat måste huset vara energisnålt och ha en låg klimatpåverkan.

Kvarteret Stationsmästaren byggdes enligt ModernaHus byggprocess. Istället för att bygga huset på plats så gjuts stomme och fasad i Skanskas fabrik i Strängnäs. Det medförde att huset kunde slutföras i rekordfart.

I maj 2011 togs det första spadtaget, i januari 2012 stod huset färdigt och i februari flyttade de första hyresgästerna in i de klimatsmarta lägenheterna. Varje lägenhet har utrustats med bland annat snålspolande toaletter och vattenkranar och energimärkta vitvaror. Lägenheterna har också individuell mätning av hushållsel, värme och varmvatten. På så sätt kan de boende själva vara med och minska sin energianvändning.

Antal projekt