c

Rättscentrum Örebro

Ny byggnad främjar samarbetet mellan rättsvårdande myndigheter

Mitt i staden ligger Rättscentrum Örebro. Här sitter de fyra rättsvårdande myndigheterna Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Kriminalvården under samma tak sedan 2013.

I partneringsamverkan och på totalentreprenad har vi tillsammans med fastighetsägaren Norrporten uppfört den nya byggnaden som innehåller bland annat kontor, förhandlingssalar, storkök och restaurang. Dessutom har vi genomfört en omfattande ombyggnation av det befintliga polishuset. Bland annat har vi byggt sju nya arrestceller. Byggnaden är utformad utifrån verksamheternas olika behov. Projektet påbörjades 2010.

Rättscentrum Örebro har förändrat stadsbilden på ett positivt sätt. Den spektakulära byggnaden med olika kulörer ligger precis vid Resecentrum och ger en välkomnande bild av staden. Alla som har deltagit i projektet är väldigt stolta över att ha varit med om att bygga fastigheten.

Byggnaden är certifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEEDs högsta nivå, Platinum. Det betyder att projektet har bedömts utifrån ett antal områden som placering, miljöpåverkan, energianvändning och vattenförbrukning.

Säkerheten på arbetsplatsen har varit mycket hög och vi har varit förskonade från allvarliga olyckor. Ett skyddsombud har arbetat heltid med säkerhetsfrågor och vi har jobbat mycket med arbetsberedningar.

Det finns en annan säkerhetsaspekt i uppdraget på grund av verksamheten. Lås, dörrar och larm skiljer sig från andra byggnader. Personkontroller har även utförts på personer som arbetat i projektet.

Antal projekt