c

Väg 55/56 Östra förbifart Katrineholm

Prisad förbifart ökar trafiksäkerheten

I oktober 2012, efter två års arbete, invigdes den efterlängtade Östra förbifarten Katrineholm (väg 55/56). Den nya vägen har som syfte att avlasta Katrineholms centrala delar från tung och genomgående trafik samt att öka trafiksäkerheten. Vägen kommer också minska miljöbelastningen. I och med att den får en jämnare trafikrytm kommer mängden kväve- och partikelutsläpp att halveras.

Östra förbifarten Katrineholm är en mötesfri landsväg på omkring 20 kilometer. Vägen har så kallade 2+1 körfält och mitträcke för ökad säkerhet. Vägen startar i Ändelbol i söder och ansluter till väg 55/57 mot Uppsala/Södertälje i norr.

Den nya vägen har elva nya broar, varav tre av dem är större. Den längsta, på 270 meter, går över Forssjössjön, den andra över dalgången vid Forssjövägen och den tredje över järnvägen.

Arbetet med den nya vägen påbörjades hösten 2010 och genomfördes i nära samarbete med beställaren Trafikverket. Vår täta samverkan och effektiva arbetsprocess har inneburit många fördelar – bland annat kunde vi färdigställa vägen två månader tidigare än planerat vilket innebar en kostnadssänkning på 18 miljoner kronor.

Samarbetet har också varit mycket framgångsrikt när det kommer arbetsmiljön. Under projektets två år uppkom inga arbetsplatsolyckor med frånvaro och projektet har vid två tillfällen tilldelats Trafikverkets arbetsmiljöpris.


Östra förbifarten Katrineholm omfattar:

  • 10 kilometer ny väg
  • Breddning av 10 kilometer befintlig väg
  • 11 broar
  • 2 rondeller


Antal projekt