c

Norra länken (NL11), Norrtull, Stockholm

Tunnlar ger stora miljövinster för staden

Norra länken är en viktig pusselbit för att lösa Stockholmsregionens trafikproblem. Samtidigt skapar den en rad nya möjligheter för staden och alla dess invånare. När Norra Länken är färdig 2015 ska den förbinda Karlberg i norra Stockholm med Värtan i söder. Norra länken kommer även ha en tunnelmynning mot Frescati.

Vägverket Stockholm har gett Skanska i uppdrag att bygga två av sex delprojekt på Norra länken. Ett av dessa delprojekt – NL11,ligger vid Norrtull och blir Norra länkens in- och utfart till E4an och Uppsalavägen. Här har vi byggt en bergtunnel, en betongtunnel samt tillhörande vägarbeten som sysselsatt i snitt 50 personer.

Vi är mycket stolta över att projektet två år i rad, 2009 och 2010, har tilldelats Trafikverkets arbetsmiljöpris. Nyckeln till vår framgång är att vi kontinuerligt genomfört ett stort antal aktiviteter för att minska tillbud och olyckor på arbetsplatsen.

En annan framgångsfaktor har varit förberedelserna. Genom noggrann planering hade medarbetarna på arbetsplatsen alltid full koll på när de olika momenten skulle göras och vem som ansvarade för vad. Vi delade också upp bygget så att varje yrkeskategori fick göra klart innan den nästa tog vid.

– Det kan kännas lockande att till exempel ta in betongarbetarna så snart sprängningarna är klara. Men vi lät istället varje yrkeskategori få fritt spelrum. Det gör det lättare för dem att arbeta ostört och mer effektivt, berättar Max Juhlin projektchef.

Tack vare omsorgsfull logistik och långsiktig planering har vi kunnat slutföra arbetet med NL11 på endast tre år.

Om Norra länken

Norra länken sträcker sig mellan Karlberg och Värtan och är den tredje etappen av Stockholms ringled för vägtrafik. De två tidigare är Essingeleden och Södra länken. Östra länken är den fjärde planerade etappen som är tänkt att gå mellan Värtahamnen och Nacka.

Miljövinsten blir stor eftersom Norra länken till största delen går i tunnlar under mark. Innerstaden avlastas väsentligt, man räknar med att trafikmängden längs med Valhallavägen kommer att halveras.

 

Antal projekt