c

Spårväg city, Stockholm

En hållbar spårväg mitt i city

Skanska har fått i uppdrag av Trafikförvaltningen på Stockholms Läns Landsting att genomföra en om- och nybyggnad av Spårväg city i Stockholm. Spårvägen går idag mellan Kungsträdgården och Waldemarsudde och Skanskas uppdrag blir att bygga den nya sträckan som ska gå från Djurgårdsbron till Värtahamnen där Norra Djurgårdsstaden just nu byggs.

Här planeras omkring 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser. När Norra Djurgårdsstaden är färdigbyggt år 2030 planeras 63 000 resenärer åka med spårvägen.

Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan, vilket innebär ett tätt samarbete mellan entreprenör och kund genom alla faser; planering, projektering och produktion. Nybyggnaden av spårvägen startade 2014 med förberedningar för ledningsomläggningar.

Anpassa hållplatser till funktionshindrade

Parallellt med planeringen av den nya sträckan har vi även anpassat spårvägens befintliga hållplatser till funktionshindrade, samt förlängt dem för att de ska kunna trafikeras med längre tåg.

Varje år besöker omkring 14 miljoner turister Djurgården och den huvudsakliga kommunikationen dit är med spårvägen. När vi byggt om hållplatserna har vi därför behövt anpassa oss till dem och hållit resvägarna öppna under hela projektet.

Började i augusti 2013

Vi började i augusti 2013. Vi valde augusti då det största turisttrycket då har lugnat sig. Vi har totalt byggt om fem hållplatser på Djurgården och en inne i city. Syftet är att personer med funktionshinder lätt ska ta sig upp på plattformen och sedan upp på spårvagnen utan problem.

Under våren 2016 kommer vi bygga om ytterligare en hållplats. Planering och projektering pågår för resterande två hållplatser.

Antal projekt