Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Våra värderingar

Hållbarhet

Skanska grönaste projektutvecklaren

Skanska vill vara med och utveckla morgondagens samhälle på ett hållbart sätt. Det innebär att vi arbetar med hållbarhetsfrågorna utifrån ett helhetsperspektiv med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Säker arbetsmiljö

Säkerheten på våra arbetsplatser är en av våra viktigaste frågor. Vårt mål är noll arbetsplatsolyckor och vi har kommit en bra bit på vägen.

Mer om vårt säkerhetsarbete

Bostadsbyggande

Skanskas bostadspolitiska rapport

Skanska har tagit fram en bostadspolitisk rapport som utifrån en analys av förut-sättningarna för bostads-byggande i Sverige lanserar ett antal skarpa reformkrav. Rapporten presenteras vid ett frukostseminarium 1 april.

Läs mer om vårt seminarium

Finansiell information

Skanskas B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och handlas under symbolen SKA B. Aktuell kursinformation och finansiell information hittar du på vår koncernwebbplats.

Till skanska.com