Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Miljö

Skanska grönaste projektutvecklaren

Vi har beslutat sig för att bli den grönaste projektutvecklaren och byggentreprenören på marknaden. Och vi arbetar ständigt med att utveckla vårt miljöarbete.

Mer om vårt miljöarbete

Säker arbetsmiljö

Säkerheten på våra arbetsplatser är en av våra viktigaste frågor. Vårt mål är noll arbetsplatsolyckor och vi har kommit en bra bit på vägen.

Mer om vårt säkerhetsarbete

Bostadsbyggande

Skanskas bostadspolitiska rapport

Skanska har tagit fram en bostadspolitisk rapport som utifrån en analys av förut-sättningarna för bostads-byggande i Sverige lanserar ett antal skarpa reformkrav. Rapporten presenteras vid ett frukostseminarium 1 april.

Läs mer om vårt seminarium

Finansiell information

Skanskas B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och handlas under symbolen SKA B. Aktuell kursinformation och finansiell information hittar du på vår koncernwebbplats.

Till skanska.com