c

Mångfald och inkludering

Vår vision är att vara en förebild för svenskt näringsliv inom mångfald och inkludering, och vi strävar efter att ha en mångfald som speglar samhället. Vårt löfte är att bygga ett bättre samhälle, och mångfald och inkludering är en förutsättning för att kunna nå dit.

"Bara när alla kommer till sin rätt kan vi dra nytta av hela vår kapacitet, bli mer innovativa och mer attraktiva som arbetsgivare och leverantör."

Monica Westerberg, mångfaldschef Skanska Sverige

Mångfald och inkludering utvecklar ett bättre samhälle

Genom samverkan med våra kunder och andra aktörer kan vi förändra det samhälle vi verkar i till det bättre. Tillsammans med kunder har vi möjlighet att påverka utformningen av områden, infrastruktur och byggnader för en socialt hållbar utveckling, där det finns rum för alla. Genom att öppna upp våra arbetsplatser och bli en del av lokalsamhället skapar vi tillsammans med kunder starka positiva effekter på samhällsekonomin. Dessutom ökar vi samtidigt mångfalden i vår organisation och får nya värdefulla erfarenheter och perspektiv.

Vi blir bättre - tillsammans

Morgondagens problem går inte att lösa med dagens lösningar. Därför behöver vi tänka nytt, och tänka annorlunda. Det är en av anledningarna till varför mångfald är affärskritiskt hos oss. Mångfald, tillsammans med en inkluderande arbetskultur, är en viktig del i våra värderingar och starkt förankrat i vår organisation. En inkluderande arbetsplats för oss innebär en kultur där vi delar kunskap och tar till vara på allas olika erfarenheter och perspektiv. Det tror vi kräver ett förhållningssätt som präglas av öppenhet, acceptans och nyfikenhet, och en arbetsplats där vi behandlar varandra med ömsesidig respekt och omtanke.

"För att kunna utveckla morgondagens samhälle måste vi leva våra värderingar, och tillsammans främja öppna, inkluderande miljöer för såväl våra medarbetare, kunder och brukare".

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige

Senast uppdaterad: 2017-02-17