c

BoKlok Strandallén, Södertälje

  • Strandallén
  • Strandallén
  • Strandallén

Pilotprojekt med snabb erfarenhetsåterföring

BoKlok Strandallén i Södertälje är ett pilotprojekt för BoKloks nya byggsystem Flex. BoKlok är ett samarbete mellan Skanska och IKEA med idén att bygga bostäder för de många människorna. Fler ska helt enkelt ha råd att bo bra. Flex ger möjlighet att bygga upp till fyra våningar, tidigare har BoKloks hus haft max två våningsplan. Nu kan fler bostäder rymmas på samma tomt, vilket innebär en ännu lägre kostnad för de boende. Flex innebär också att BoKlok kan byggas i mer stadsnära lägen.

BoKlok Flex visar att det går att utveckla nya produkter snabbt. I augusti 2014 kunde 25 familjer flytta in i sina nya hem, det var nästan exakt två år efter att beslutet togs att ta fram det nya byggsystemet. Den snabba utvecklings- och byggtakten har inneburit stora utmaningar för alla i projektet, från arkitekt och projektörer till fabriken i Gullringen och projekt- och produktionsledningen på arbetsplatsen.

Viljan att lösa alla utmaningar har varit stor. En nyckel till framgången är den täta dialogen mellan alla parter. Under det snabba och effektiva utvecklingsarbetet involverade vi fabriken där alla moduler tillverkas och yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen. Genom en kontinuerlig erfarenhetsåterföring lyckades vi genomföra förbättringar av produkten från det första huset till det sista.

Bengt Fardelius, affärschef för BoKlok, berättar om framgångsfaktorerna:

– I Strandallén visar vi att det går att utveckla produkter snabbt. God planering krävs och man måste ha med alla i arbetet. Vi har involverat produktionsledare och yrkesarbetare i vår fabrik i Gullringen, vilket har varit en avgörande faktor för att vi har lyckats så bra med BoKlok Flex. Dessutom har vårt fantastiska projektteam snabbt löst frågeställningar som har dykt upp längs vägen.

Hitta referensprojekt

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects