c

Storfinnforsen

  • En del av vårt uppdrag var att bygga en manöverbyggnad.
  • Det färdiga ställverket, 400 kilovolt.

Nytt ställverk säkrar leveransen av el

I samarbete med ABB och VSN har Skanska byggt ett 400 Kv ställverk i Ramsele utanför Sollefteå. Ställverket heter CT 90 Storfinnforsen och kunden är Svenska Kraftnät, SVK. Det nya ställverket ersätter ett gammalt som byggdes på 50-talet. Detta är en av Sveriges största stationer och en väldigt viktig knutpunkt; eventuella driftstörningar påverkar stora delar av Sverige.

Projektet inleddes med en intensiv projekteringsfas och produktionsstarten skedde i april 2010. Skanska ansvarade för markberedningen och cirka 200 fundament av olika storlekar. Vi byggde även en kontrollbyggnad, larmstängsel, vägar och kabelkanaler.

– Vi hade ett stort behov av att rusta upp anläggningen för att klara dagens krav på drifttillgänglighet och personsäkerhet. Planerna på en stor vindkraftssatsning i området bidrog också till att projektet prioriterades, säger Steven Kabagambe, projektledare vid Svenska Kraftnät.

Det gamla ställverket var i drift medan vi byggde det nya precis bredvid. Genom noggranna arbetsberedningar undvek vi olyckor och oplanerade driftsstopp. Under planerade driftsstopp kunde vi utföra nödvändiga arbeten.

– Det går att jämföra med att bygga en motorväg samtidigt som du har full fart på trafiken. Vi har fått jobba i etapper med tillfälliga driftsättningar för att klara tidplanen. Det är mycket som kan gå fel. Ett oplanerat avbrott kan dessutom påverka stamnätet, säger Steven Kabagambe och konstaterar att planeringen höll.

Projektet präglas av det täta samarbetet mellan parterna. Stämningen var mycket god och kunden var nöjd med både produktionen och slutresultatet. Ställverket driftsattes i januari 2012 men Skanskas del av arbetet var klar redan hösten 2011.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects