c

Operationshus vid Centralsjukhuset i Karlstad

  • Vi bygger framtidens operationshus med patienten i centrum.
  • Ett nära samarbete med Landstinget i Värmland ger bra lösningar.
  • Redan från början involverades medarbetare på Centralsjukhuset i Karlstad.
  • Operationshuset ska certifieras enligt den nya klassificeringen LEED Healthcare.
  • Källarbjälklag och källarväggar består av vattentät betong.
  • Konstruktionen är kostnadseffektiv och flexibel.
  • Centralsjukhuset i Karlstad

Framtidens operationshus med patienten i fokus

Vid Centralsjukhuset i Karlstad bygger vi framtidens operationshus med patienten i centrum. 2011 påbörjades projektet och 2018 ska Sveriges modernaste operationshus stå klart.

Projektet är en totalentreprenad med partnering, vilket betyder ett nära samarbete med Landstinget i Värmland. Med denna samarbetsform undviker vi motpartsförhållanden och bygger bättre hus. Tillsammans med beställare, konsulter och underentreprenörer sitter vi under samma tak bredvid byggarbetsplatsen. Det ger oss kortare beslutsvägar och smartare lösningar.

Operationshuset fokuserar på att patientens resa genom sjukvården ska vara smidig och enkel. Därför samlas vården kring patienten. I stället för att ta sig till olika enheter på sjukhuset, går patienten direkt till operation och träffar alla specialister samt får undersökningar innan operation utförs.

Redan från början involverades medarbetarna för att tillvarata värdefulla idéer. Ett tredimensionellt rumsfunktionsprogram underlättar förståelsen. I detta program matas all önskad utrustning in. Skanska köper in all utrustning, vilket möjliggör en tidig dialog mellan installatörer och leverantörer.

Energi och miljö är viktiga fokusområden i projektet. Energianvändningen i det nya operationshuset kommer att bli låg jämfört med andra sjukhus. Genom simuleringar hittar vi den bästa lösningen över tiden.

Operationshuset har ambitionen att certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Detta kommer troligtvis bli den första byggnaden i Sverige som certifieras enligt den nya klassificeringen LEED Healthcare. Vi använder databasen SundaHus för att välja och dokumentera byggmaterial som är bättre för miljön. 

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects