c

Vindkraftpark Stengårdsholma, Nybro kommun

Hållbarhet och grönt byggande

Vindkraft är en förnybar energikälla. I själva projektet har vi även försökt hitta sätt att minska vår avtryck på miljön. Som ett led i det arbetet gjorde vi en klimatkalkyl som visade vilka moment som hade störst klimatpåverkan. Betong medför koldioxidutsläpp och därför har vi minskat storleken på fundamenten utifrån noggranna beräkningar.

Vi har även optimerat vägdragningen samt bredd och tjocklek på vägarna. På så sätt har vi hittat det skonsammaste sättet att bygga ut vägnätet. En annan positiv samhällseffekt är att Södra skogsägarna kan använda vägarna för sina timmerleveranser.

Projektet har varit en Grön arbetsplats, som är vår egen miljömärkning. Det betyder att vi har kört arbetsfordon på ett sparsamt sätt, återvunnit minst 95 procent av avfallet och på andra sätt försökt skona miljön.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects