c

Vindkraftpark Stengårdsholma, Nybro kommun

  • Vindkraftparken består av tio vindkraftverk.
  • Vi har byggt ut och förstärkt vägnätet för tunga och långa transporter.
  • En viktig del i arbetet är att minska storleken på betongfundamenten.
  • Vi har optimerat vägarna för att minimera vår klimatpåverkan.

Erfarenhetsöverföring skapar bättre vindkraftprojekt

I Stengårdsholma utanför Orrefors har Skanska byggt vägar och fundament för en vindkraftpark bestående av tio vindkraftverk. Hösten 2010 fick vi uppdraget av E.ON Vindkraft.

Inför detta projekt skapade vi ett nytt distrikt som är specialiserat på vindkraft. På så sätt har vi byggt upp en erfarenhets- och kunskapsbank i företaget. Inför projektstarten fick arbetsgruppen träffa personer från ett annat vindkraftprojekt för erfarenhetsutbyte. Efter vindkraftsparken Stengårdsholma har vi fortsatt att bygga ut nätverket och tillvarata erfarenheter på olika sätt.

I Stengårdsholma har vi byggt fundament till vindkraftverken och skapat stora kranytor för monteringen av vindkraftverken. Vi har även byggt ut och förstärkt vägnätet för tunga och långa transporter av material. En viktig del i arbetet är att minska storleken på betongfundamenten samt optimera vägarna för att minimera vår klimatpåverkan.

I maj 2010 var vi klara med uppdraget och i september kunde den förnybara energikällan invigas.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects