c

Väla centrum

  • Väla Centrum är ett av Sveriges största shoppingcentrum.
  • Efter om- och tillbyggnaden har Väla centrum 180 butiker.
  • Om- och tillbyggnaden omfattade 36 000 kvadratmeter.
  • Under hela byggtiden har Väla Centrum varit öppet som vanligt.
  • Väla Centrum har blivit energieffektivt.
  • Säkerheten har varit i fokus under hela byggprocessen.

Säkerheten i fokus när Väla Centrum byggdes ut

Med 180 butiker och åtta miljoner årliga besökare är Väla Centrum, utanför Helsingborg, ett av Sveriges största shoppingcentrum. Skanska har en lång historia med Väla Centrum. När det öppnade den 13 mars 1974 var det vi som stod bakom bygget.

I början av 2010 fick vi i uppdrag av fastighetsbolaget Diligentia att bygga om och till shoppingcentrumet. Projektet omfattade 36 000 kvadratmeter och de knappt hundra butikerna skulle bli 180.

Våren 2010 gick startskottet för projektet och vi påbörjade etapp ett. Etapp ett omfattade ett restaurangtorg, omkring fyrtio nya butiker samt en källarvåning med personalutrymmen, installationer och toaletter. Parallellt med etapp ett började även etapp två som innebar en tillbyggnad på omkring 10 000 kvadratmeter med utrymme för nya butiker.

Under hela byggtiden har köpcentret varit öppet och butikerna har drivit sin verksamhet som vanligt. För oss har det varit en stor utmaning då vi hela tiden har haft besökarnas säkerhet i fokus. För att försäkra oss om att inga olyckor skulle ske har vi haft en person som arbetet med säkerhetsfrågan på heltid. Vi har även haft en tajt dialog med centrumledningen som kontinuerligt har informerat butikspersonalen om vad som händer.

Våren 2011 stod etapp ett klar och vid årsskiftet 2011/2012 var vi även färdiga med etapp två.

Idag har Väla centrum 180 moderna butiker och ett restaurangtorg med nio olika kök och 790 sittplatser. Det gamla centrumet och det nya binds samman via Stora torget. Här är takhöjden 22 meter och en 500 kvadratmeter stor glaskupol bidrar till ett ljusinsläpp utöver det vanliga.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects