c

Fredriksdals bussdepå, Stockholm

  • Då bussdepån ligger centralt så är det smidigt för bussarna att ta sig till och från depån.
  • Att integrera bussdepån i stadsmiljön är en viktig del av projektet.
  • Fredriksdal bussdepå ligger i Hammarby Sjöstad, Stockholm.
  • Bussdepån ligger mellan Hammarby Allé och kajen.
  • Depån kommer inte vara synlig från Hammarby Allé.

Modern bussdepå i sju våningar 

När Fredriksdal bussdepå, i Hammarby Sjöstad, Stockholm invigs kommer den inrymma 140 uppställningsplatser för Stockholms innerstadsbussar. Här kommer det finnas verkstäder, tvätthallar och garage där bussarna kan tankas, tvättas, laddas och servas när de inte är i trafik.

Uppdraget är en samverkansentreprenad mellan SL och Skanska och depån kommer omfatta omkring 50 000 kvadratmeter. Det första spadtaget togs i augusti 2012 och depån beräknas vara färdig 2017.

Byggnaden blir sju våningar. På våning ett, som ligger under marken, kommer bussgaraget ligga. Våning två, som delvis ligger under mark, kommer innefatta bilgarage och serviceutrymmen. På våning tre kommer tanknings-, tvätt- och servicestationer finnas för bussarna. Våning fyra till sju blir kontor, där SL delvis kommer att sitta. I och med fördelningen på flera våningsplan optimeras markåtgången.

Att integrera bussdepån i stadsmiljön är en viktig del av projektet. Bussdepån ligger mellan Hammarby Sjöstads huvudgata – Hammarby Allé och områdets kaj. Den kommer dock inte vara synlig för förbipasserande då det kommer byggas kontorshus och bostadshus som skymmer depån från Hammarby Allé.

Då bussdepån ligger centralt så är det smidigt för bussarna att ta sig till och från depån, och transportsträckan från Stockholms innerstad blir inte så lång. Det gör att utsläppen minimeras. Dessutom kommer all biogas som bussarna tankas med direkt till depån via en ledning från Henriksdals reningsverk. I och med det behöver inga tunga transporter frakta gasen till bussdepån för att fylla på gas i underjordsdepåer.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects