c

ModernaHus Kv. Magasinet 3

  • Magasinet 3
  • Magasinet 3
  • Magasinet 3
  • Magasinet 3
  • Magasinet 3
  • Magasinet 3

Kort byggtid för Svanenmärkta hyresrätter

I Ytterby har Skanska, på uppdrag av kommunala bostadsbolaget Kungälvsbostäder, byggt två Svanenmärkta flerbostadshus. Husen innehåller 28 lägenheter och är baserad på byggkoncept ModernaHus och hustypen Frida. Svanenmärkningen innebär bland annat att husen beräknas hamna på en energianvändning på 25 procent lägre än vad Boverkets Byggregler föreskriver.

Tio månaders byggtid

Tack vare hög förtillverkningsgrad och en planerad och styrd byggprocess, blev byggtiden kort och byggkostnaden låg. Tio månader efter första spadtaget stod de båda husen färdiga och hyresgästerna kunde flytta in.

Husen har vardera fyra våningar där den övre våningen är indragen med en terrass. Vi byggde också ett gårdshus med tvättstuga, miljörum, lägenhetsförråd och undercentral.

 

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects