c

Inre hamnen

  • Illustration: A1 arkitekter
  • Illustration: A1 arkitekter
  • Illustration: A1 arkitekter
  • Illustration: A1 arkitekter
  • Illustration: A1 arkitekter

Sundsvalls nya stadsdel får vattennära läge

I centrala Sundsvall, i Inre hamnen, planerar Skanska att uppföra ett helt nytt bostadsområde. Här planerar vi för ett hundratal lägenheter, kontor och affärslokaler och eventuellt ett större hotell. Området, på en knapp hektar, är stort nog för att bilda en egen liten stadsdel som kommer utgöra en början på Sundsvalls utvidgning mot Södra Kajen – där staden möter havet.

Skanska har en option på marken närmast Bolagsverken, längs hamnparken ut till småbåtshamnen. Idag består området av en grusplan som fungerar som parkeringsplats.

Vi planerar att bygga lägenheter av blandade typer, storlekar och upplåtelseform samt några mindre, strategiskt placerade affärslokaler. Husens höjd föreslås variera mellan två och fem våningar.

Redan idag finns en väl utbyggd infrastruktur med goda kommunikationer kopplad till Inre hamnen. Tåg- och busstationen ligger på omkring 200 meters avstånd vilket underlättar för besökare, boende och de som jobbar i området. Detta ger goda förutsättningar för en samhällsekonomisk, integrerad och energisnål boendemiljö.

Bostäderna blir ljusa och miljöanpassade samt uppfyller dagens krav på ett förstklassigt, modernt och urbant boende där vi utnyttjar läget nära staden och vid vattnet på bästa sätt. Visionen är att skapa en levande och trygg stadsdel med variation i färg, form, skala och innehåll.

Vårt mål är kunna ta det första spadtaget under andra halvan av 2013.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects