c

Väla Gård

 • Väla Gård är Skanskas grönaste projekt någonsin
 • Väla Gård omges av en fantastisk natur
 • En frodig växtvägg täcker en vägg i entrén
 • I entrén ligger slipade betonggolv
 • Alla fönster på Väla Gård är av passivhusstandard.
 • Den inglasade entrédelen binder samman de två huskropparna.
 • Husets gavlar har försetts med perforerad plåt.
 • Den perforerade plåten fungerar som ljusinsläpp.
 • Den första etappen av Väla Gård omfattar 1 800 kvadratmeter.
 • Väla Gård ligger intill ett naturreservat.
 • Väla Gård är ursprungligen en vacker gråstensbyggnad från 1800-talet.

Moderna kontor i kulturhistorisk miljö

På anrika Väla Gård utanför Helsingborg utvecklar vi Skanskas grönaste kontor någonsin. Skanska har ägt Väla Gård sedan slutet av 1960-talet och har länge planerat att skapa kontor på fastigheten.

Väla Gård är ursprungligen en kulturmärkt och vacker byggnad i gråsten från 1800-talet. Tillsammans med de nybyggda kontorsfastigheterna kommer området nu förvandlas till Helsingborgs grönaste kontorsmiljö.

Projektet är uppdelat på flera etapper. Den första, på 1 800 kvadratmeter, stod färdig i oktober 2012. Eftersom vi är mycket stolta över Väla Gård har vi samlokaliserat våra olika Helsingborgsbaserade enheter och flyttat in i fastigheten.

Kontorsfastigheterna, som är ritade av Tengbom Arkitekter, för tankarna till moderna skånelängor med sadeltak. Ambitionen var att ta hänsyn till den kulturhistoriska miljön och få kontoren att smälta in i den anrika omgivningen. Totalt planerar vi att bygga 7 000 kvadratmeter kontor. Förhoppningen är att längre fram även låta renovera den gamla stenladan och omvandla den till kontor med en spännande dynamik mellan gammalt och nytt.

Väla Gård är Skanskas största miljösatsning någonsin och ambitionen är att kontorsbyggnaden ska bli ett noll- eller plusenergihus. Det vill säga att byggnaden på årsbasis ska producera minst lika mycket elektricitet som den använder för värme, kyla och fastighetsel.

Miljön har varit viktig i varje beslut – från projektering till inflyttning. Vi har använt oss av energismarta material, återvunnit allt restmaterial, byggt med bra isolering och utrustat fastigheterna med bland annat solceller och bergvärme. Som ett bevis på våra gröna satsningar kommer fastigheten att miljöcertifieras enligt LEED med den högsta nivån Platina.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects