c

Bassängkajen, Malmö

  • Bassängkajens fasad
  • Fasaden
  • Bassängkajen är uppdelat på två etapper
  • Grönt och hållbart är ett genomgående fokus
  • För hyresgästerna är miljöfördelarna många
  • Bassängkajens lokaler är yteffektiva
  • Bassängkajen
  • Bassängkajen ligger på Universitetsholmen

Malmös grönaste kontorsfastighet

Alldeles intill vattnet på Universitetsholmen i centrala Malmö växer den klimatsmarta kontorsfastigheten Bassängkajen fram. Fastigheten, som Skanska bygger på totalentreprenad, omfattar 16 200 kvadratmeter och består av sju plan och garage. Projektet är uppdelat på två etapper – den första, på 8 500 kvadratmeter, stod färdig i september 2011 och den andra beräknas bli klar sommaren 2012.

Energieffektivitet och miljöhänsyn har varit ett genomgående fokus under hela projektet och Bassängkajen var först ut i Norden med en pre-certifiering på LEED-platinumnivå. Byggnaden är också klassificerad som en EU GreenBuilding vilket betyder att energianvändningen är minst 25 procent lägre än gällande energikrav. För att uppnå de högt satta certifieringskraven så är fastigheten konstruerad av miljövänligt byggmaterial, taken är försedda med sedumväxter och fastigheten försörjs av förnybar energi.

För hyresgästerna är miljöfördelarna många. Utöver det trivsamma inomhusklimatet och den goda luftkvaliteten så är fastighetens placering strategiskt utvald. Närheten till Malmö central och citytunneln gör det lätt för hyresgästerna att lämna bilen hemma för att istället resa kommunalt. I fastigheten finns också gott om cykelparkeringar, pumpstationer och omklädningsrum som ska inspirera hyresgästen att ta cykeln. Det är också möjligt att låna cyklar.

Under byggprocessen har vi lagt ett extra stort fokus på säkerheten – bland annat har vi delat ut ett säkerhetspris varje månad till en engagerad medarbetare, vi har bytt ut gamla knivar mot moderna och säkra skärverktyg och vi har infört dagliga skyddsronder.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects