c

Bassängkajen, Malmö

  • Bassängkajens fasad
  • Fasaden
  • Bassängkajen delades upp i två etapper.
  • Grönt och hållbart har varit ett genomgående fokus.
  • För hyresgästerna är miljöfördelarna många
  • Bassängkajens lokaler är yteffektiva
  • Stor vikt har lagts på inomhusklimatet och luftkvalitén, vilket ökar trivseln.
  • Bassängkajen ligger på Universitetsholmen

Malmös grönaste kontorsfastighet

Alldeles intill vattnet på Universitetsholmen i centrala Malmö står den klimatsmarta kontorsfastigheten Bassängkajen. Fastigheten, som Skanska byggt på totalentreprenad, omfattar 16 200 kvadratmeter och består av sju plan och garage. Bygget av Bassängkajen, Malmös grönaste kontorsfastighet, på Universitetsholmen i centrala Malmö påbörjades 2009. Projektet delades upp i två etapper – den första, på 8 500 kvadratmeter, stod färdig i september 2011 och den andra stod klar under 2012.

För att välja rätt material har vi koldioxidberäknat hela projektet per byggnadsdel. Det innebär att vi har räknat ut vad olika delar har för påverkan på omvärlden och utifrån det gjort våra materialval. Tolv procent av projektets byggmaterial innehåller återvunnet material och armeringsjärnen bestod till 99 procent av återvunnet stål.

Växtlighet som isolerar

Energieffektivitet och miljöhänsyn har varit ett genomgående fokus under hela projektet och Bassängkajen var först ut i Norden med en pre-certifiering på LEED-platinumnivå. För att nå den högsta LEED-nivån har vi vidtagit en lång rad klimatsmarta åtgärder. Bland annat har fastigheten försetts med elektricitet från förnybar energi, endast certifierat trä använts och stor vikt har lagts på inomhusklimatet och luftkvaliteten.

Vi har också försett stora delar av taket med sedumväxter. Växterna är inte bara vackra att titta på, de fångar även upp en stor del av det sura regn som annars kan rinna ner i dagvattenbrunnarna. Växtligheten isolerar också taket mot värme och kyla och förlänger tätskiktets livslängd.

Bassängkajen är en av Skanskas grönaste kontorsfastigheter någonsin. Byggnaden klassificerades också som en EU GreenBuilding vilket betyder att energianvändningen är minst 25 procent lägre än gällande energikrav. Bassängkajens energianvändning är 36 procent lägre än Boverkets normer för nybyggda fastigheter.

Lätt att vara klimatsmart hyresgäst

I Bassängkajen är det lätt för hyresgästerna att vara energismarta. Bland annat så är fastigheten utrustad med snålspolande kranar och toaletter som hjälper till att hålla nere vattenanvändningen. Det finns en stor återvinningscentral där det går att sortera papper, kartong, plast, metall och glas. Lokalerna är mycket flexibla vilket gör det möjligt för hyresgästerna att växa, bygga om eller minska ytorna vid behov.

Alla nytillträdda hyresgäster erbjuds en energikonsultation för att bli extra miljösmarta. Hyresgästen får då en genomgång om både smått och stort. Det kan handla om hur man bör använda huset på bästa möjliga sätt, hur arbetet kan bli mer hållbart och hur man på bästa sätt använder miljömärkta produkter.

Utöver det trivsamma inomhusklimatet och den goda luftkvaliteten så är fastighetens placering strategiskt utvald. Närheten till Malmö central och citytunneln gör det lätt för hyresgästerna att lämna bilen hemma för att istället resa kommunalt. I fastigheten finns också gott om cykelparkeringar, pumpstationer och omklädningsrum som ska inspirera hyresgästen att ta cykeln. Det är också möjligt att låna cyklar. För de som ändå väljer att ta bilen finns det laddstolpar för elbilar.

Effektiv kommunikation via iPad underlättade byggprocessen

För att underlätta byggprocessen fick projektcheferna varsin iPad som utrustades med systemet Vela. I systemet fanns byggnadens alla ritningar och dokument lagrade. Byggnadsinformationen kunde sedan nås via olika personer som var involverade i projektet, till exempel underentreprenörer, leverantörer och byggledare. Ute på arbetsplatsen matade projektledaren enkelt in relevant information och eventuella brister i systemet. Denna information uppdaterades sedan hos alla knutna till projektet. På så sätt missade ingen vad som hände på bygget och det blev på så vis lättare att följa upp eventuella brister.

Under byggprocessen hade vi ett stort säkerhetsfokus och vi utvecklade även nya metoder för att lyfta säkerheten. Bland annat införde vi skyddsronder där vi engagerade alla på arbetsplatsen. Vi hade säkerhetsmöten varje eftermiddag där vi identifierade risker och genomförde förebyggande åtgärder. Ett säkerhetspris inrättades som delades ut en gång i månaden till en engagerad medarbetare. Extra fokus lades framförallt på att byta ut alla farliga knivar till moderna och säkrare skärverktyg.

Antal projekt

loading