c

Uppsala Entré Hotell, Kontor och Butik

  • Uppsala Entré
  • Uppsala Entré
  • Uppsala Entré

Just nu bygger vi Uppsala Entré som blir en helt ny och grön stadsdel i Uppsala. Området formas till en levande mötesplats med bostäder, kontor, butiker, restauranger och ett förstklassigt hotell.

Uppsala resecentrum är ett av Uppsalas största förvandlingsprojekt någonsin där hela järnvägsområdet görs om för att förbättra kollektivtrafiken. På östra sidan av järnvägen bygger Skanska Uppsala Entré. Stadsdelen är tänkt att bli en utvidgning av centrumkärnan och kommer bland annat att erbjuda bostäder, kontor och hotell.

En levande stadsdel

När Uppsala Entré står färdigt finns här sju bostadshus med ett 90-tal bostadsrätter samt butikslokaler i entréplan. Även ett kontors- och handelshus med 12 500 kvm lokalyta samt ett förstklassigt hotell med 175 rum och konferensmöjligheter byggs. Det blir en levande stadsdel där många människor bor, arbetar och tillbringar sin fritid.  Bostadshusen får en modern utformning samtidigt som de harmonierar fint med den omgivande äldre bebyggelsen. Husen har ritats av den internationellt uppmärksammade arkitektbyrån Svendborg Architects som även står bakom Uppsala Konsert & Kongress. 

Huset med hotell, kontor och handel formas som en tvådelad båge med sex våningar. Hotellet inryms i den ena delen medan kontor, butiker och restauranger samsas i den andra. Framför huset skapas en naturlig mötesplats, i form av ett torg, för alla som rör sig i området.När Uppsala Entré står färdigt finns här sju bostadshus med ett 90-tal bostadsrätter samt butikslokaler i entréplan. Även ett kontors- och handelshus med 12 500 kvm lokalyta samt ett förstklassigt hotell med 175 rum och konferensmöjligheter byggs. Det blir en levande stadsdel där många människor bor, arbetar och tillbringar sin fritid. Bostadshusen får en modern utformning samtidigt som de harmonierar fint med den omgivande äldre bebyggelsen. Husen har ritats av den internationellt uppmärksammade arkitektbyrån Svendborg Architects som även står bakom Uppsala Konsert & Kongress. 

Huset med hotell, kontor och handel formas som en tvådelad båge med sex våningar. Hotellet inryms i den ena delen medan kontor, butiker och restauranger samsas i den andra. Framför huset skapas en naturlig mötesplats, i form av ett torg, för alla som rör sig i området.

Miljön i fokus

Vi bygger och driver husen med stor hänsyn till miljön. Hotellet Svanenmärks och kontorsbyggnaden blir Uppsalas första GreenBuilding. Den sistnämnda märkningen innebär bland annat att byggnaden har en energiförbrukning som ligger minst 25 procent under lagkraven. Även bostäderna byggs med stort fokus på miljön.

Nära till allt

I Uppsala Entré kommer all tänkbar närservice att finnas och det planeras för apotek, mataffär, gym, restauranger och andra butiker. I omedelbar närhet ligger Uppsala resecentrum och på bara några få minuter tar du dig till Stora torget.

Tidplan

Vi började bygga Uppsala Entré  2009/2010. Hotell och kontor är redo för inflyttning 2012 och bostäderna blir klara senare.

 

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects