c

DHL, terminal på Hisingen

  • DHL
  • DHL
  • DHL
  • DHL
  • DHL
  • DHL
  • DHL

Modern terminal med många vinnare

Skanska har i tätt samarbete med DHL byggt transportföretagets nya terminal i Hisings Backa utanför Göteborg. Den moderna logistikanläggningen har bara vinnare. Medarbetarna, miljön, kunderna, företaget och Göteborgs stad drar alla nytta av fördelarna med terminalen.

DHLs tidigare lokaler i centrala Göteborg var slitna och ineffektiva med stora arbetsmiljöbrister. Dessa brister skulle bli mycket dyra att åtgärda. Verksamheten behövde dessutom flytta på sikt på grund av miljöskäl och eftersom marken behövs för utveckling av Göteborgs stadskärna.

Nyttan för kunderna är främst effektivare gods- och pakethantering, vilket gör att godset kommer fram snabbt, helt och rent.

Skanska fick uppdraget dels eftersom vi ägde attraktiv mark lämpad för DHLs behov, och dels eftersom vi erbjöd en samarbetsmodell som passade DHLs önskemål om insyn och deltagande i genomförandeprocessen.

DHLs och Skanskas samlade kunnande har tagits tillvara i projektet. En funktionell och kostnadseffektiv anläggning har skapats för både hyresgästen DHL och fastighetsägaren Skanska.

DHL och Skanska har skapat en miljöallians för att tillsammans utveckla miljöeffektiva lösningar. Terminalens geografiska läge bidrar till en bättre miljö genom att trafiken genom centrala Göteborg avlastas. Vi har byggt en energisnål anläggning med målet att påverka miljön så lite som möjligt. Dynamisk belysningsstyrning och en anpassad klimatanläggning är resultat av detta arbete.

DHLs flytt innebär, förutom bättre luft i centrala Göteborg, även att värdefull mark frigörs där en ny stadsdel på sikt kan växa fram.

Hitta referensprojekt

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects