c

Jämtkraft

  • Jämtkraft
  • Jämtkraft
  • Jämtkraft
  • Jämtkraft
  • Jämtkraft
  • Jämtkraft

Minskad risk för strömavbrott med vädersäkert elnät

Risken för långa strömavbrott har reducerats kraftigt i Jämtland. Den 1 januari 2011 trädde en lag i kraft som förbjuder elavbrott i mer än 24 timmar.

Skanska har byggt ett vädersäkert elnät, vilket i praktiken betyder skydd mot storm, blötsnö och nedfallande träd. Resultatet har blivit en minskning av strömavbrotten samtidigt som underhållskostnaderna minskat. Vi fick uppdraget av Jämtkraft Elnät AB.

Vi har även skapat förutsättningarna för snabbare internetuppkoppling i regionen. I vårt uppdrag ingick nämligen förläggning av Optoslang, som fylls med fiberoptik. Detta möjliggör bredbandsutbyggnad till glesbygdsområden.

Området där vi arbetade är lika stort som Sörmland och Uppland tillsammans, vilket ställde extremt höga krav på logistiken. Vi har grävt ner elledning som motsvarar sträckan Malmö – Luleå.

Stora delar av projektet utfördes i känslig fjällnatur. Projektets storlek kombinerat med de geografiska avstånden och den känsliga naturen krävde god planering, hög flexibilitet och stor erfarenhet.

Samarbetsformen i projektet var unik. Beställare, entreprenör och underentreprenör deltog på lika villkor: budget gjordes gemensamt, eventuell vinst eller förlust delades sedan lika. Det innebar lägre kostnader och kortare beslutsvägar.

Vi hade ett gemensamt platskontor, vilket bidrog till de korta beslutsvägarna. I projektet bidrog alla parter med unika kunskaper. Skanska har stor erfarenhet av att driva projekt och ekonomiredovisning. Vi ansvarade för att den enorma logistikapparaten fungerade. Förenklat kan man säga att det innebar rätt sak på rätt plats vid rätt tid. Och rätt personer fanns där för att utföra arbetet.

Jämtkraft är expert på elnätbyggnad och arbetade även med beredning, lantmäterifrågor och materialförsörjning. Underentreprenörerna utförde det fysiska arbetet som exempelvis att gräva ner kablar.

 

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects