c

LF Huset, Kv Mästaren

 • LF Huset
 • LF
 • LF Huset
 • LF Huset
 • LF Huset
 • LF Huset
 • LF Huset
 • LF Huset
 • LF Huset
 • LF Huset
 • LF Huset

Modern kontorsfastighet med miljön i fokus

Skanska har byggt ett nytt huvudkontor åt Länsförsäkringar Kalmar län. Miljömässigt är det en kontorsfastighet i toppklass som certifierats både enligt LEEDs högsta nivå, Platina, och GreenBuilding.

Kv Mästaren var det första LEED-projektet som vi byggde åt en extern kund. Mindre miljöpåverkan lokalt, en lägre energianvändning samt en bättre arbetsmiljö för Länsförsäkringars anställda är några positiva effekter som det nya huvudkontoret resulterat i.

Projektplatsen ligger på Kvarnholmen, i centrala Kalmar, vilket betyder att vårt arbetsutrymme var mycket begränsat. Därför tillämpade vi planeringsmetoden Just In Time som bland annat innebär att vi inte lagrade material på plats.

Kvarnholmen består av äldre bebyggelse från slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.

– De kringliggande husen är så pass gamla att grundläggningen var i mycket dåligt skick. Vi började därför med omfattande grundförstärkningar och därefter påbörjades pålningsarbetet berättar Johan Nielsen, projektchef på Skanska.

I december 2010 kunde Länsförsäkringar flytta in i den nya kontorsfastigheten. På en yta om 6 000 kvadratmeter finns totalt cirka 100 arbetsplatser, två butiker samt 37 parkeringsplatser i källarplan.

 

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects