c

Blå Jungfrun

  • Blå Jungfrun
  • Blå Jungfrun
  • Blå Jungfrun
  • Blå Jungfrun
  • Blå Jungfrun

Klimatsmarta passivhus i Hökarängen

Blå Jungfrun är allmännyttans första flerbostadshus med passivhusteknik i Stockholm. Energieffektivitet präglar hela projektet och därför är det även Stockholms första Gröna arbetsplats.

Passivhustekniken innebär att vi bygger täta hus med mycket god värmeåtervinning. Lägenheterna har inget traditionellt värmesystem utan värms upp av de boendes kroppsvärme, lampor, hushållsapparater och solinstrålning.

Hälften så mycket energi behövs

Passivhus är så energieffektiva att de behöver mindre än hälften så mycket energi som traditionellt byggda hus. I kvarteret Blå Jungfrun finns även en så kallad SBox i varje lägenhet som visar exakt hur mycket energi som används. På så vis sporras de boende att sänka sin energianvändning.

Men passivhus är inte bara miljövänliga – de är även tysta och lättmöblerade. Den välisolerade och täta fasaden stänger ute buller från bilar och grannar. Och eftersom det inte finns några värmeelement under fönstren kan du ställa soffan precis där du önskar.

Samma hyresnivå

Hyresnivån påverkas inte av att det är passivhus utan ligger helt i linje med övrig nybyggnation i området. Projektet går dessutom runt utan subventioner och bidrag.

Eftersom byggprocessen påverkar miljön har vi certifierat arbetsplatsen enligt Skanskas interna miljömärkningssystem, Grön arbetsplats. Det innebär exempelvis höga avgaskrav på maskinerna, att vi använder energieffektiv belysning och striktare krav än lagkraven för kemikalier och avfallshantering.

Fyra lamellhus

Blå Jungfrun ligger i Hökarängen, en mil söder om Stockholm city. Färdigställt består kvarteret av fyra lamellhus med totalt 97 lägenheter. I maj 2010 flyttade de första hyresgästerna in och i november samt december samma år fylldes de sista husen med hyresgäster.

 

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects