c

Miljonhemmet, Brogården

  • Brogården
  • Brogården
  • Brogården
  • Brogården
  • Brogården
  • Brogården
  • Brogården
  • Brogården

Miljonprogram omvandlades till passivhus

Brogården i Alingsås är det första området inom miljonprogrammet som omvandlas till passivhus. Energieffektivisering är ett av de viktigaste målen. När omvandlingen av Brogården är klar kommer energiförbrukningen att ha mer än halverats; från 216 till 92 kWh per kvadratmeter och år. Siffran gäller såväl uppvärmning som hushålls- och fastighets-el.

Vår kund, Alingsåshem AB, har hela tiden haft stort fokus på energifrågan. De har även tagit ett helhetsgrepp över miljonprogramshusen.

– Om kunden hade valt att bara lappa och laga så hade det krävts en ny renovering inom 15 till 30 år, alternativt att husen behövts rivas under denna period. Tack vare helhetsgreppet har husen nu en förväntad livslängd på mellan 50 och 70 år, och energiprestandan kommer förhoppningsvis att stå sig lika många år. Det berättar Martin Jorlöv, projektchef för Brogården.

Skanska har skapat en enorm kunskapsbank – Miljonhemmet – från vilken vi hämtat verktyg till Brogården. Samtidigt har våra erfarenheter från Brogården resulterat i nya kunskaper som vi återfört till kunskapsbanken, exempelvis har vi utvecklat nya lösningar för att bygga passivhus.

Ingen har tidigare förädlat miljonprogrammet på detta sätt vilket är en anledning till att Brogården har uppmärksammats stort. Kungaparet och statsminister Fredrik Reinfeldt är några av alla de som har besökt projektet.

Brogården uppfördes mellan 1971 och 1973 och består av 16 hus med totalt 299 lägenheter. I vårt uppdrag ingår att omvandla 16 hus. Sex hus har vi påbörjat arbetet med och av dessa har vi redan lämnat över fyra färdiga hus till Alingsåshem. I mitten av oktober 2010 påbörjar vi etapp 4 som innebär omvandling av ytterligare fyra hus.

Passivhus

Passivhustekniken innebär att vi bygger täta hus med mycket god värmeåtervinning. Lägenheterna har inget traditionellt värmesystem utan värms upp av de boendes kroppsvärme, lampor, hushållsapparater, hemelektronik och solinstrålning. Passivhus är så energieffektiva att de behöver mindre än hälften så mycket energi som traditionellt byggda hus.

BEEM-UP

BEEM-UP (Building Energy Efficiency for mass Market UPtake) är ett europeiskt samarbetsprojekt. Målsättningen är att ta fram innovativa lösningar för att reducera energiförbrukningen med 75 % och på samma sätt bibehålla kvalitet och komfort för de boende. Projektet utförs som ett demonstrationsprojekt där Frankrike, Holland och Sverige deltar med var sitt demonstrationshus. Det svenska konsortiet består av Alingsåshem, Skanska och SP. Den renovering som idag pågår i Brogården i Alingsås, uppnår den målsättning som EU-kommissionen har för projektet.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects