c

Miljonhemmet, Betesgatan

  • Betesgatan
  • B
  • Betesgatan
  • Betesgatan
  • Betesgatan
  • Betesgatan

Ökad tillgänglighet lyfter Betesgatan

Bostadsområdet på Betesgatan i Borlänge är en del av miljonprogrammet som nu får ett rejält lyft. Skanska tar ett helhetsgrepp och renoverar allt från stammar till gårdar och garagelängor.

På Betesgatan 4-10 har vi renoverat totalt 210 lägenheter och fyravåningshusen har fått en våning till, vilket tillfört ytterligare 60 lägenheter till området. Det innebär att fler får chans att flytta in i det attraktiva området. Arbetet med Betesgtan 4-10 är nu helt avslutat. 


Skanska har skapat en enorm kunskapsbank – Miljonhemmet – där vi har sparat våra erfarenheter från miljonprogrammet. Ur denna verktygslåda hämtar vi de verktyg som behövs för varje projekt.

Till Betesgatan har vi exempelvis använt ett verktyg för betonginventering som hjälpmedel när vi tagit fram åtgärdsplan och genomfört balkongrenovering.

Vi jobbar även med lösningar som leder till lägre energianvändning. Tack vare nytt ventilationssystem, fönsterbyte och tilläggsisolering sänker vi energianvändningen från cirka 155 till 91 kWh per kvadratmeter och år. Det tjänar såväl miljön som fastighetsägaren och hyresgästerna på.

Miljön runt husen är en annan viktig del av projektet. Vi gör om gårdar och lekplatser så att de harmonierar med det parkliknande gångstråket som fanns sedan tidigare.

Tillgänglighet arbetar vi också med. Tillsammans med representanter från det kommunala handikapprådet har vi gått igenom husen vilket resulterat i ökad tillgängligheten för rullstolsbundna och synskadade.

Tryggheten för de boende ska vara den bästa möjliga. Tidigt i projektet hade vi möten med hyresgästförening, polis, hyresvärd och entreprenörer.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects