c

Miljonhemmet, Backa Röd

  • Backa Röd
  • Backa Röd
  • Backa Röd
  • Backa Röd

Från 70-talsfastighet till modernt lågenergihus

Området Backa Röd tillhör miljonprogrammet och ligger på Hisingen i Göteborg. Här har vi byggt om ett fyravåningshus med 16 lägenheter till ett lågenergihus.

Det främsta målet med ombyggnaden var att sänka energianvändningen med två tredjedelar. Men vi har även satt in nya badrum, kök och renoverat ytskikt. Alla el-, vatten och avloppsinstallationer har också bytts ut.

Huset i Backa Röd är ett pilotprojekt för Bostads AB Poseidon. Tillsammans utvecklade vi teorier om energieffektivisering som vi sedan testade i fyravåningshuset. Den stora energiminskningen ville vi uppnå genom att tilläggsisolera och täta hela byggnadens klimatskal samt återvinna värmen i frånluften. Därför installerade vi ett FTX-system (från- och tilluftsventilation med värmeåtergivning) vilket även gav ett bra inomhusklimat.

Utvärdering av projektet görs genom att vi använder ett likadant hus i området som referens för att löpande jämföra energianvändningen.

Slutresultatet ser ut att bli betydligt bättre än väntat! Energianvändningen har sänkts drastiskt och vi har skapat ett mycket tätt hus.

Skanska har skapat en enorm kunskapsbank som vi kallar Miljonhemmet. I den samlar vi våra erfarenheter från miljonprogrammet. Till Backa Röd har vi hämtat verktyg ur Miljonhemmet för att exempelvis inventera betongskador, tilläggsisolera fasad och installera FTX-system. Samtidigt har projektet i Backa Röd resulterat i kunskapsåterföring till Miljonhemmet.

De boende involverades tidigt i projektet via en boendegrupp som var med och tog fram vilka åtgärder som behövde genomföras. I april 2009 påbörjades ombyggnaden och i november, samma år, kunde hyresgästerna flytta in igen.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects