c

Hagaporten 3, Solna

Hållbarhet och grönt byggande

Under hela projektet arbetade vi hårt för att förbättra arbetsmiljön. Byggprocessen startade 2006 och Skanska hade påbörjat sin resa mot säkrare arbetsplatser ett par år tidigare.

Projektchefen och produktionschefen för Hagaporten var övertygade om att ordning och reda skapar en säkrare arbetsplats. Det skulle vara rent, städat och tydligt skyltat. Vi identifierade olika riskmoment och diskuterade hur dessa kunde elimineras.

– Det arbetsmiljöfokus vi hade i projektet var unikt för tiden, då var vi verkligen en förebild. Idag gäller detta alla Skanskas projekt. Det visar hur långt Skanska kommit i sitt säkerhetsarbete. Det säger Henrik Samrell, projektchef.

Ett medvetet fokus på miljö både för byggprocess och slutprodukt har resulterat i flera erkännanden. Hagaporten 3 var först i Sverige att få miljöcertifieringen EU Green Building. Byggnaden har belönats med Solna miljöpris och har även certifierats som Miljöbyggnad enligt den högst nivån, guld.

Vi har byggt ett robust hus som håller över tid; material som trä, glas och sten bidrar till en hållbar byggnad. Stora kanalsystem och fläktar som går långsamt sparar energi. Fasader, energiglas och isolering stänger ute värme.

I den glasade spetsen som vetter mot söder fick vi komplettera vi med extra ventilation för att få bort överskottsvärme. Automatiska solskydd fälls ner vid stark solstrålning. I övrigt har byggnaden manuella solskydd för de stora glaspartierna.

En kontorsbyggnad kan bidra till ett mer hållbart samhälle på flera sätt än genom materialval och byggprocess. Ljusa och luftiga kontorslokaler ger en bra arbetsmiljö som kan minska sjukfrånvaron. Läget nära pendeltåg och bussar gör det lätt för dem som arbetar här att resa kollektivt.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects