c

Hagaporten 3, Solna

Vårt uppdrag

Skanska var både byggherre och projektutvecklare för Hagaporten 3. En parkeringsplats och bilprovning låg på tomten som vi omvandlade till ett grönt och modernt kontorshus.

ÅF tecknade ett hyresavtal med oss och tillsammans med arkitekten utformade vi huset. Samarbetet mellan hyresgästen, arkitekten, staden och Skanska fungerade mycket väl. Lika viktigt är det att alla på byggarbetsplatsen förstår vad vi vill uppnå; därför fick alla en folder som förklarade vad vi eftersträvade. Vi klarade den snäva tidsplanen och skapade en byggnad som alla var stolta över.

Huset består av cirka 50 000 kvadratmeter fördelade på tio våningar. Tre våningsplan med garage och teknikutrymmen ligger under mark. I entrévåningen finns reception, konferensutrymmen, restaurang och godsmottagning. De sex resterande våningarna är kontorsplan.

I april 2006 satte vi spaden i backen. Grundläggningen var relativt okomplicerad. En del av Brunkebergsåsen går här vilket betyder mycket sand. Vi har pålat en hel del för att skapa en stabil grund.

På sensommaren började vi resa stommen. Det som sticker ut från den traditionella prefabricerade stål- och betongstommen är sockelelementen med grafisk betong. Utmaningen ligger i tillverkningen: det gäller att få en jämn kulör på de olika enheterna samt att de blir släta. Vid själva montaget var vi väldigt noggranna med mönsterpassningen av de grafiska formlerna.

De stora fönsterpartierna kräver precision vid monteringen och vi valde energiglas för att det inte skulle bli för varmt i byggnaden. Den glasade spetsen vetter rakt mot söder vilket krävde automatiska solskyddsgardiner och ventilation.

2008 kunde ÅF flytta in i sitt nya hus.

 

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects