c

Bornsjöverket, Stockholm

  • Bornsjön i Norsborg är Stockholm läns största reservvattentäkt.
  • Bornsjöverket kombinerar sjörestaurering med dricksvattenrening.
  • I september 2017 invigdes vattenreningsverket.
  • Projektet var en totalentreprenad som Skanska fick i september 2014.

Sjörestaurering och dricksvattenrening

Bornsjön i Norsborg är Stockholm läns största reservvattentäkt. På grund av höga halter fosfor som lagrats i bottensedimentet bestämde sig Stockholm Vatten för att rena sjön.

Skanska fick därför i uppdrag att anlägga Bornsjöverket. Bornsjöverket är unikt i sitt slag eftersom det kombinerar sjörestaurering med dricksvattenrening.

Utmanande uppdrag

Projektet var en totalentreprenad som Skanska fick i september 2014. Uppdraget var utmanande då området har stora miljövärden. Bornsjön med omgivningar är ett vattenskyddsområde och sjön får inte användas till annat än vattenskyddsåtgärder. Man får därmed inte bada eller fiska i sjön och på vintern får isen inte beträdas.

Detta var något vi behövde ta hänsyn till även under projektets gång. Det fanns hårda krav kring maskiner och tankar och nolltolerans gällande utsläpp. Vi behövde även ta hänsyn till djurlivet i området och fick förhålla oss till djurens lekperioder.

Vi genomförde mycket dyk- och vattenarbeten för att anlägga alla de 710 millimeter stora rör som ligger dragna flera kilometer längst sjöbotten.

Renar vattnet från fosfor

I september 2017 invigdes vattenreningsverket. Under höstarna renar nu Bornsjöverket sjövattnet från fosfor. På sikt är målet är att återskapa Bornsjöns naturliga tillstånd. Det kommer dock ta ungefär 30 år innan full effekt uppnås.

Övriga delar av året bidrar Bornsjöverket till dricksvattenproduktionen. Tio procent av råvattnet tas då från Bornsjön och det första reningssteget i dricksvattenproduktionen genomförs på Bornsjöverket. Därefter leds vattnet vidare till Norsborgs reningsverk för resterande rening. Övrigt råvatten tas från Mälaren.

Certifierats enligt CEEQUAL

Projektet har certifierats enligt CEEQUAL, en certifiering som bedömer och betygsätter hur väl anläggningsprojekt hanterar hållbarhetsfrågor. Programmet syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och utförare till att göra mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att öka projektets hållbarhetsprestanda. Bornsjöverket nådde upp till nivån excellent och fick 87,4 procent.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading