c

Förbifart Stockholm

Hållbarhet och grönt byggande

Förbifart Stockholm är en stor samhällsvinst eftersom trafiken leds förbi staden. Det innebär mindre trafikstockningar, bättre luft i innerstaden och en rad andra fördelar. Vi på Skanska jobbar även målmedvetet med grönt byggande, hållbara projekt och social hållbarhet. I Förbifart Stockholm gör vi många olika insatser. Här kan du läsa om några av dem.

Koldioxidbesparingar och sanering

Vi räknar med att göra en koldioxidbesparing på minst tio procent. Ett exempel på hur vi arbetar hållbart är att våra arbetsmaskiner använder HVO-bränsle. Vi har även byggt en betongstation i närområdet som levererar till projektet. Därmed slipper vi många långa transporter. Fler hållbara idéer utvärderas, bland annat hur vi kan göra betong som ger mindre koldioxidutsläpp.

Marken i området var väldigt förorenad och vi har därför genomfört omfattande saneringar. Två bensinmackar har legat här och den befintliga E4:an har funnits här sedan 60-talet. Vi har sanerat cirka 6000 kubikmeter jord och kört den till deponi.

Ger praktik och skapar arbetstillfällen

I Förbifart Stockholm har vi ett samarbete med Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning för att skapa arbetstillfällen för stadens arbetslösa. Vi har också ett samarbete med Arbetsförmedlingen och har tagit emot två utrikesfödda ingenjörer i projektet. De har gått Skanskas internationella ledarprogram, ILP, och har nu fått anställning hos oss.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects